Aktualizácia ..::04.12.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChovVýživaVýchovaVýcvikVýstavy
Druhy výstav
Triedy,tituly
Pred výstavou
RozhodcaVystavovanie
Po výstave
ZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

 

Čakateľstvá na šampionáty, šampionáty

Slovenské čakateľstvá na šampionát rozdeľujeme podľa veku, v ktorom ho pes môže získať a o to, či je národný alebo medzinárodný. V niektorých štátoch sa označujú inak. Napr. CAJC = HPJ v Maďarsku, CAC = v Poľsku CWC... Ich vystavenie je možné ihneď po dosiahnutí potrebných čakateľstiev na výstavisku za zvýšený poplatok, alebo poštou, za poplatok nižší. V Rakúsku napr. nemusíte nič platiť a ani hlásiť, príde vám automaticky.

a) Čakateľstvo šampionátu šteniat (VN1)

b) Čakateľstvo šampionátu mladých (CAJC)

c) Čakateľstvo šampionátu dospelých (CAC)

d) Čakateľstvo medzinárodného šampionátu krásy dospelých FCI (CACIB, CACT)

Šampionáty Slovenskej republiky

Šampión šteniat

Šampión mladých

Šampión SR

Šampión veterán

 

Šampión práce

Grand šampión

Slovenský výstavný šampión

Super Grand šampión

Šampión SKJ
Šampionáty Slovenskej republiky

Slovenský šampión krásy šteniat - Ak pes alebo suka získali 3x Veľmi nádejný 1 (VN1) v triede mladšieho dorastu alebo dorastu, minimálne od dvoch rozhodcov na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ na Slovensku. Ak jeden z troch potrebných VN1 bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB. Jeden z troch potrebných VN1 sa môže nahradiť jedným CAJC, ak ho získal pes vo veku do 12  mesiacov. Tento CAJC sa už nemôže započítať do CAJC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy mladých.

Slovenský šampión šteniat neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Neuvádza sa v preukaze o pôvode psa.

Slovenský šampión krásy mladých - Ak pes alebo suka získa 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov. A jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB. Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24  mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy.

Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.

 

Slovenský šampión krásy - Ak pes/suka získa 4x CAC na výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ. Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach (1 sezóna = jeden kalendárny rok). CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami. Minimálne jeden CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB,  ďalšie môžu byť získané na národnej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou SKJ. 3 Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC. CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res. CAC z medzinárodných výstav. Nahradiť tromi Res. CAC možno len jeden CAC. Slovenský šampión krásy oprávňuje zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.

Slovenský Grand šampión - Pes alebo suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy. Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy (vystavení diplomu), musí pes alebo suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami, minimálne 1 CAC z troch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môžu byť získané na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.
 

Slovenský výstavný šampión - Po potvrdení titulu Slovenský Grand šampión (vystavení diplomu), musí pes získať 6x čakateľstvo CAC na špeciálnych, klubových, národnej, celoštátnych alebo medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku. Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od šiestich rozličných rozhodcov. Štyri zo šiestich čakateľstiev CAC musia byť získané na medzinárodných výstavách.

Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.Super grand šampión
- Po potvrdení titulu Slovenský výstavný šampión (vystavení diplomu), musí pes získať 4x čakateľstvo CAC na špeciálnych, klubových, národnej, celoštátnych alebo medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku. Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od minimálne 3 rozličných rozhodcov. Dve zo štyroch čakateľstiev CAC musia byť získané na medzinárodných výstavách.

Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.Šampión SKJ
- Po potvrdení titulu C.I.B. / C.I.E. Medzinárodnou kynologickou federáciou FCI (vystavení diplomu), musí pes získať 4x čakateľstvo CAC na medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku. Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od minimálne 3 rozličných rozhodcov. Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty.

Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.

 


Slovenský šampión veteránov - Pes alebo suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty. V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami. Minimálne jedno ocenenie V1 z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môžu byť získané na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou SKJ.

Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.Slovenský šampión práce -
získanie 3x CACT, z toho minimálne 1x na medzinárodných skúškach v SR a ostatné na národných alebo špeciálnych klubových skúškach.

Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.

Medzinárodné šampionáty:

Na tieto šampionáty si počkáte. Nie len že sú obmedzené časovo (musí uplynúť jeden rok a jeden deň medzi prvým a posledným CACIB), ale aj vystavenie po žiadosti trvá minimálne pol roka. Nie je to pravidlo, niekedy ho vystavia o kúsok skôr, no čakacia doba, kým príde fyzicky domov je vskutku dlhá. O vystavení a zaslaní vás upozorní FCI dopisom.

Medzinárodný šampión krásy (C.I.B.) pre plemená, ktoré podliehajú a nepodliehajú pracovnej skúške

Plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu

a) získať v dvoch rôznych krajinách od dvoch rôznych rozhodcov 2 tituly CACIB bez ohľadu na počet súťažiacich psov;

b) medzi prvým a posledným CACIBom musí uplynúť minimálne obdobie jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

Medzinárodný výstavný šampión (C.I.E.) pre plemená, ktoré podliehajú pracovnej skúške

a) získať v troch rôznych krajinách, od troch rôznych rozhodcov 4 tituly CACIB bez ohľadu na počet súťažiacich psov;

b) medzi prvým a posledným CACIBom musí uplynúť minimálne obdobie jeden rok a jeden deň. Toto obdobie má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012.

(vybrané) Šampionáty krajín EU

Česká republika

Český šampión dospelých
4x CAC z triedy strednej, pracovnej, otvorenej alebo šampiónov, z toho 2x CAC na medzinárodných výstavách. Tituly od dvoch rôznych rozhodcov. Pre plemeno so skúškou z výkonu stačí 2x CAC, z toho 1x CAC z MVP. CAC sa môže nahradiť res.CAC, ak pes pred našim psom s titulom CAC už má priznaný titul Šampión CZ. Uveďte túto skutočnosť v žiadosti o certifikát. Tituly musia byť z dvoch výstavných sezón.

Český Junior šampión
3x CAJC z triedy mladých alebo 2x CAJC a 1X CAC (získaný do veku 24 mesiacov). Jeden CAJC musí byť z MVP a tituly musia byť od dvoch rôznych rozhodcov.

Český Grand šampión
3x CAC v triede šampiónov alebo víťazov, z toho 1x CAC z MVP. Tituly aspoň od dvoch rôznych rozhodcov.

Český Veterán šampión
3x V1 v triede veteránov, z toho 1x V1 z MVP. Tituly aspoň od dvoch rôznych rozhodcov.

Rakúsko

Šampión dospelých
4x CAC v triede strednej, otvorenej alebo šampiónov, na výstavách organizovaných ÖKV. 3x CAC pre plemená so skúškou z výkonu, z toho 2x CAC z triedy pracovnej a 1x CAC z triedy strednej alebo otvorenej. 6x CAC pre niektoré plemená, ktoré nemajú skúšku z výkonu, ale mali by ju mať povinnú (bližšie info v príslušnom klube). Tituly musia byť od 3 rôznych rozhodcov. Časový rozdiel medzi prvým a posledným CAC – minimálne 1 rok.

Junior šampión Rakúska
3x JB z triedy mladých alebo 2x JB + 1x CAC z triedy strednej (do veku 24 mesiacov). Tituly od 3 rôznych rozhodcov a na výstavách organizovaných ÖKV.

Veterán šampión Rakúska
3x V1 v triede veteránov, 3 rôznych rozhodcov a na výstavách organizovaných ÖKV.

Maďarsko

Maďarský šampión mladšieho dorastu
2x Veľmi nádejný vo veku 3-6 mesiacov, od dvoch rôznych rozhodcov.

Maďarský šampión dorastu (Puppy Grand Winner)
3x Veľmi nádejný vo veku 6-9 mesiacov, od dvoch rôznych rozhodcov.

Maďarský šampión dospelých
4x CAC v triede strednej, pracovnej alebo otvorenej, z toho 2x CAC z MVP. 3x CAC pre plemená so skúškou z výkonu, výsledky testu musia byť na 75 %, z toho 1x CAC z MVP. Získané tituly minimálne od 2 rôznych rozhodcov. Časový rozdiel medzi prvým a posledným titulom minimálne 1 rok a a 1 deň. Tituly musia byť získané na výstavách organizovaných MEOE.

Raz ročne počas Šampióna šampiónov sa dá získať za BOB alebo BOS, bez skúšky a bez čakania. K šampionátu je samozrejmosťou aj pohár.

Junior šampión Maďarska
3x HPJ (víťaz v triede mladých), z toho 1x HPJ z MVP alebo klubovej výstavy. Získané tituly aspoň od 2 rôznych rozhodcov.

K šampionátu je samozrejmosťou aj pohár.

Maďarský Grand šampión
4x víťaz triedy šampiónov, minimálne od 2 rôznych rozhodcov, až po získaní šampióna Maďarska. Jeden titul sa môže nahradiť titulom BOB.

Maďarský show šampión
6x CAC z triedy strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov, bez nutnosti pracovnej skúšky alebo iného titulu.

Maďarský Veterán šampión
3x CAC v triede veteránov, z toho 1x CAC z MVP alebo kubovej výstavy. Získané tituly aspoň od 2 rôznych rozhodcov.

Ukrajina

Šampión Ukrajiny – dospelý
6x CAC na výstavách UKU CAC (národná výstava). Tituly aspoň od 5 rôznych rozhodcov. Časový rozdiel medzi prvým a posledným titulom minimálne 1 rok a 1 deň. 4x CAC, z toho 3x CAC na výstave UKU CAC a 1x CAC na ktorejkoľvek MVP. Tituly aspoň od 4 rôznych rozhodcov. Časový rozdiel medzi titulmi minimálne 6 mesiacov. 3x CAC, z toho 2x CAC na ktorejkoľvek MVP a 1x CAC na CACIB KYJEV. 2X CAC na CACIB KYJEV. Na výstavách označených CHAMPIONSHIP dostáva titul šampión najlepšia suka a najlepší pes v plemene. (Uvedené v propozíciách.).

Junior šampión Ukrajiny
3x CAJC na výstavách UKU CAC. 2x CAJC na CACIB KYJEV. Na výstavách označených CHAMPIONSHIP dostáva titul Junior šampión najlepšia mladá suka a najlepší mladý pes v plemene.

Grand šampión Ukrajiny
Na jeho získanie platia tie isté podmienky ako pre priznanie šampióna Ukrajiny, ale jedinec už musí byť Šampión Ukrajiny. Tento titul možno získať opakovane.

Super Grand šampión
Získanie titulu Grand šampión Ukrajiny 4x.

Poľsko

Poľský šampión dospelých
3x CWC, z toho 1x CWC z MVP alebo klubovej výstavy. Tituly musia byť od 3 rôznych rozhodcov. Medzi prvým a posledným titulom musí byť minimálny časový rozdiel 6 mesiacov. CWC sa zadáva v triede strednej, otvorenej a šampiónov.

Poľský junior šampión
3x víťaz v triede mladých, od 3 rôznych rozhodcov. Jeden titul z MVP alebo z klubovej výstavy.

Chorvátsko

Chorvátsky šampión
pre psy pracovných plemien: 3x CAC-HR najmenej od 2 rôznych rozhodcov, z ktorých 2x CAC je z medzinárodných výstav + doklad o absolvovaní pracovných skúšok. Posledný CAC-HR má byť udelený po 1.11.2009.
pre ostatné psy: 4x CAC-HR najmenej od 3 rôznych rozhodcov, z ktorých 2x CAC je z medzinárodných výstav. Posledný CAC-HR má byť udelený po 1.11.2009.

Chorvátsky Junior šampión
3x titul Junior Dog Winner nejmenej od 2 rôznych rozhodcov. Jeden titul Junior Dog Winner môže byť nahradený jedným CAC-HR, ak ho dostal do 18 mesiacov veku.

Chorvátsky výstavný šampión
pre pracovné psy bez pracovnej skúšky,
4x CAC-HR najmenej od 3 rôznych rozhodcov, z ktorých 2x CAC je z medzinárodných výstav. Prvý CAC-HR má byť udelený po 1.1.2011.

Chorvátsky veterán šampión
3 x titul Veteran Dog Winner najmenej od 2 rôznych rozhodcov.

Škandinávia - Švédsko, Nórsko a Fínsko

Šampión krásy Švédska/Nórska/Fínska
Ak je už jedinec šampiónom niektorej krajiny FCI alebo interšampión, stačí len 1x CC z medzinárodnej výstavy. Titul CC sa nedáva v triede šampiónov a udeľujú sa len dva tituly CC v plemene (tak ako CACIB).
Tu neexistuje žiadny Junior šampión ani Šampión veteránov.

Dánsko

Šampión krásy Dánska
Jedinec je už šampiónov krajiny, kde je zapísaný a táto krajina je členom FCI – vtedy stačí 1x CC. Pre domáceho jedinca je získanie titulu zložitejšie. Musí získať niekoľko krát CC od veku od 9 do 24 mesiacov na predpísaných výstavách. Tu neexistuje žiadny Junior šampión ani Šampión veteránov.

Holandsko

Šampión krásy Holandska
4x CAC od 4 rôznych rozhodcov, všetky čakateľstvá do veku 27 mesiacov. 1x CAC možno nahradiť 4x res.CAC. V Holandsku sa udeľuje len jeden CAC zo všetkých tried (ako CACIB).

Luxemburg

Šampión krásy Luxemburska (UCHL)
2x CAC, z toho 1x CAC z MVP plus 1x CAC z klubovej výstavy, od 2 rôznych rozhodcov. Alebo stačí 1x CAC z MVP v triede šampiónov.

Junior šampión Luxemburska (UCHL)
1x víťaz triedy mladých na MVP.

Belgicko

Šampión krásy Belgicka
4x CAC z triedy otvorenej alebo šampiónov od 3 rôznych rozdhocov, 1x CAC z MVP. Titul CAC získaný na výstave organizovanej Royal Society St. Huberts platí ako 2x CAC. Ale možno ho použiť na získanie šampióna len raz.

Taliansko

Šampión Talianska
6x CAC a to aspoň 2x CAC z MVP, 2x CAC zo špeciálnej výstavy a 2x CAC z národnej výstavy. CAC od 4 rôznych rozhodcov. CAC sa zadáva len jeden a to z triedy otvorenej, strednej a pracovnej (nie v triede šampiónov).

Francúzsko

Šampión Francúzska
4x CAC len v triede otvorenej. 1x CAC z National Elevage (KV) alebo z výstavy označenej ako Championat de France, 2x CAC z Klubovej špeciálnej výstavy a 1x CAC z MVP. Šampiónonmi Francúzska sa v jednom roku stávajú len jeden pes a jedna suka v plemene.

Portugalsko

Šampión Portugalska
4x CAC na povinných výstavách: 1x CAC z výstavy CAC-CQ (2x do roka), 1x V1 z klubovej výstavy (tieto dve hodnotenia možno zameniť, čiže V1 z CAC-CQ a CAC z klubovej výstavy), plus 2x CAC z iných výstav (jedna z MVP). Tituly od 3 rôznych rozhodcov. CAC sa na výstave zadáva len jeden a nie v triede šampiónov.

San Marino

Šampión San Marina (KCSM)
Len raz ročne možno získať titul CAC a CACIB. CAC sa zadáva vo všetkých triedach tak, ako na Slovensku. Pre titul KCSM je potrebné 2x CAC.