Aktualizácia ..::04.12.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChovVýživaVýchovaVýcvikVýstavy
Druhy výstav
Triedy,tituly
Pred výstavou
RozhodcaVystavovanie
Po výstave
ZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

 

Výstavné súťaže

Na výstavách sa usporadúvajú súťaže, na ktoré sa treba prihlásiť rovnako ako na výstavu, a niektoré sú bez prihlásenia, podľa výsledku vášho psa na výstave.

Čas konania záverečných súťaží je v katalógu, rovnako ako aj poradie, v ktorom budú prebiehať, zvyčajne je po posúdení všetkých plemien okolo 15:00 a neskôr. Záverečný kruh má jeden "malý", prípravný. Už tam príde rozhodca, prezrieť psíky, čiže hneď ako vojdete do prípravného kruhu, snažte sa psíka "predvádzať". Do prípravného kruhu volajú pomocníci alebo používajú tabuľky, preto je dobré si ich sledovať. Sledujte však najmä katalóg, tam je presné poradie a vy budete presne vedieť, kedy je čas.

Zodpovedná osoba s mikrofónom volá do záverečného kruhu, no na niektorých výstavách si toto jednoducho musíte odsledovať, na nikoho sa nečaká! Najprv vchádzajú do záverečného kruhu veľké plemená a potom malé, aby sa nebrzdili pri behu. Občas sa pre istotu komentátor opýta na plemeno, ktoré potom vyhlási do mikrofónu a to znamená, že máte "zelenú" a vbehnete do záverečného kruhu.

Tam sa všetky plemená, ktoré sa zúčastňujú súťaže zoradia (ako ste sa zoradili aj v kruhu svojho plemena). Príde rozhodca a prezrie si ich v postoji, vyberie užší výber, niekedy 3, 5, 6, niekedy aj 10. Pri záverečných súťažiach nedochádza často ku kontaktu so psom, avšak hlavne veľmi chlpaté psy si môže rozhodca prehmatať, skontrolovať chvost a podobne, drvivá väčšina sleduje kvality v postoji, v pohybe a v celkovom predvedení, ale samozrejme, celková krása a harmónia psa. Ostatní opúšťajú kruh - okamžite po tom, čo si rozhodca vybral užší výber. Zvyšných si ešte môže rozhodca nechať predviesť v pohybe "tam a späť". VŽDY majte psíka v záverečných súťažiach vo "vystavovacom" móde. Aj keď sa vám to nezdá, rozhodca si porovnáva jedince medzi sebou a môže pozorovať a porovnávať, aj keď sa priamo na vás nepozerá. Po predvedení povie výsledok buď zodpovednej osobe, ktorá výsledok pretlmočí do mikrofónu, alebo rovno na vás ukáže. Po víťazstve nasleduje "bedňa", teda posledné vystavenie na stupienkoch pre víťazov, fotografie a samozrejme poháre a  sponzorský dar. Niektoré víťazstvá v záverečných súťažiach vás posúvajú vyššie, preto je potrebné si ich sledovať - nikto vás prosiť nebude a ani špeciálne volať, musíte si vždy sledovať prípravný kruh a to, koho tam volajú - akú súťaž. Ocenenie za BOB (teda pohár alebo kokardu), dostanete až potom, ako sa zúčastníte na záverečných súťažiach (stalo sa to už pravidlom, aby sa udržali víťazi až do záverečných súťaží, ale ak pohár nechcete, čakať nemusíte). Vašu účasť v záverečnej súťaži si pre istotu vždy skontrolujte v propozíciách.

V týchto súťažiach ide o najlepších z najlepších (uvedené poradie nie je smerodajné, program výstavy si stanovuje organizátor):

Na základe prihlášky:

Mladý vystavovateľ - Junior handling

Najkrajší pár psov

Najkrajšia chovateľská skupina

Na základe získaného ocenenia v deň výstavy:

Veľká cena národných plemien

Súťaž o najkrajších jedincov z neuznaných plemien FCI - non FCI breeds

Najkrajší mladší dorast (psy a sučky spolu) - kedysi najkrajšie šteniatko výstavy

Najkrajší dorast výstavy (sučka a pes zvlášť)

Najkrajší mladý jedinec výstavy (sučka a pes)

Víťaz čestnej triedy

Najkrajší veterán

Víťaz skupiny mladých Best in Group FCI 1 - 10 - BIG

Víťaz skupiny FCI 1 - 10 - Best in group - BIG

Víťaz výstavy junior - Best in show - JBIS

Víťaz výstavy - Best in show - BIS

Super Best in Show

Na veľkých, viacdňových výstavách sa zadáva aj BOD - Best of day

Mladý vystavovateľ  - Junior handling
Junior Handling je súťaž určená pre mladých vystavovateľov a prihlasuje sa na ňu prihláškou, spolu s prihlásením psa. Je prípravou budúcich chovateľov a vystavovateľov psov. Je rozhodne niečo iné ako dieťa a pes, ktoré sa organizovalo kedysi! Má dve kategórie – mladšiu od 9 do 13 rokov a staršiu 14 až 17 rokov. Hodnotí sa predvádzanie psa, preto kvalita psa nie je rozhodujúca. Ide o zhodnotenie prípravy psa, povahu, temperament, celková práca vystavovateľa, jeho zručnosti, vystupovanie a vedomosti. Hodnotí sa spôsob komunikácie vystavovateľa so psom. Schopnosť pochváliť, alebo patrične psa usmerniť. Pri nevhodnom správaní primerane pokarhať. Rozhodcovi by nemal uniknúť celkový prístup súťažiaceho k psovi. Fyzické tresty vystavovaného jedinca v rámci súťaže Junior Handling, ako i počas celej doby konania výstavy, nie sú dovolené a sú dôvodom na diskvalifikáciu vystavovateľa zo súťaže. Veľký dôraz kladie rozhodca na osobný prístup vystavovateľa k vystavovaniu psa. Rozhodca pozitívne hodnotí vystavovateľa, ktorý si počas posudzovania všíma prácu rozhodcu a samotné psychické rozpoloženie psa, je primerane oblečený a prejavuje sa dôstojným správaním, ktoré nezatieňuje a neodvádza pozornosť od psa. Počas súťaže je nevhodným javom tzv. „sebaprezentácia“. Hodnotí sa správnosť predvedenia v statike (výstavnom postoji), v pohybe v skupine alebo samostatne, figúry. Pes nemusí byť na výstavu prihlásený a posúdený. Prebieha v záverečnom kruhu. Najprv prebieha užší výber a počas záverečných súťaží sa súťaží o najlepších 3 mladých vystavovateľov.

Súťaž Junior handling bez ohľadu na plemeno.

Najkrajší pár psov - Best brace
Ide o pár psov rovnakého plemena a rázu, v majetku jedného človeka, nie spolumajiteľa a nezáleží na súrodeneckom vzťahu, veku alebo chovnosti (každý zo psov musí byť posúdený na danej výstave v kruhu). Hodnotí sa vyrovnanosť páru, pohlavný výraz. Prihlasuje sa spolu s prihláškou psa na výstavu.

Súťaž o najkrajší pár psov v rámci plemena Československý vlčiak. Súťaž o najkrajší pár medzi rôznymi plemenami.

Najkrajšia chovateľská skupina - Best breeders group
Skupina viacerých psov jedného plemena a jedného chovateľa, nemusia byť však v jeho majetku, požiadavka je, aby to boli potomkovia dvoch a viac rôznych otcov alebo matiek, teda z rôznych vrhov. V skupine musia byť minimálne traja psy a maximálne piati, predvádzaní aj s niekoľkými majiteľmi (každý zo psov musí byť posúdený na danej výstave v kruhu). Prihlasuje sa spolu s prihláškou psa na výstavu. Keďže je vlčiak veľký pes, prezentovať ich všetkých môže byť náročné, no je to možné. Často sa stretáme s tým, že skupinu prezentujú viacerí majitelia. Vhodné je, aby boli aj majitelia zladení oblečením alebo prvkom na oblečení, pôsobia tak ako skupina a nie roztrieštene ako majitelia. V skupine ide o súlad jedincov, kde je vidno, že patria do jedného chovu, nie ich individuálna krása.
Cena národných plemien - National breeds competition
Na slovenských a českých výstavách je možnosť zúčastniť sa s ČsV Veľkej ceny národných plemien. Slovensko má 5 národných plemien. Všetci psy sa predvedú v rovnakom kruhu, bez ohľadu na vek. Československý vlčiak, čuvač, kopov, hrubosrstý stavač a po novom aj Tatranský durič. Z nich sa vyberie potom víťaz, resp. prvé tri alebo aj štyri miesta. Na túto záverečnú súťaž nie je potrebné prihlásiť sa prihláškou. Získaný titul sa označuje BONB - Best of national breeds a poradie 1 - 3.

Najkrajší mladší dorast - Best minor puppy
Zúčastňujú sa všetky šteniatka, ktoré v deň výstavy získali známku Veľmi nádejný 1. Na záverečnú súťaž sa neprihlasuje prihláškou, nakoľko vstup do súťaže je ovplyvnený výsledkom v daný deň. Do kruhu nastupujú spoločne psy a aj sučky. Počas posudzovania v kruhu možno až tak nezáleží na predvedení, no v záverečnom kruhu už áno, šteniatko by sa malo vedieť predviesť, postaviť do postoja, predviesť v ohybe. Získaný titul BIS minor puppy má umiestnenia 1 - 3.

Súťaž o najkrajšie šteniatko - minor puppy výstavy. Vľavo prípravný kruh, vpravo "naostro".

Najkrajší dorast výstavy - Best puppy
Zúčastňujú sa všetky šteniatka - dorast, ktoré v deň výstavy získali známku Veľmi nádejný 1. Súťaž sa už delí na sučky a psov. Na záverečnú súťaž sa neprihlasuje prihláškou, nakoľko vstup do súťaže je ovplyvnený výsledkom v daný deň. Získaný titul BIS puppy má umiestnenia 1 - 3.

Najkrajší mladý jedinec výstavy - Junior Best in Group FCI 1 - 10
Zúčastňujú sa najkrajšie mladé jedince. Delí sa podľa príslušnosti do FCI skupiny. Na záverečnú súťaž nie je potrebné prihlásiť sa prihláškou, nastupujú len jedince psy aj sučky, ktoré v ten deň získali titul Výborný 1, CAJC, prípadne ak sa zadával, nastúpi len Junior BOB - JBOB. Na Slovensku sa vyberá len prvý v poradí. V zahraničí aj prvé tri miesta.

Najkrajší veterán

Zúčastňujú sa veteráni psy a sučky, ktorí získali ocenenie Výborný 1. Prípadne ak sa zadával, nastupuje len jedinec s titulom z kruhu BOV - Best of Veteran. Vyberajú sa prvé tri umiestnenia a získaný titul Best in Show Veteran.

Víťaz čestnej triedy

Trieda čestná je pre šampiónov, ktorých majitelia nechcú brať tituly nádejným psíkom, ale chcú sa na výstave zúčastniť. Nastupujú psy a sučky s hodnotením Výborný 1.  Vyberajú sa prvé tri umiestnenia a získaný titul je Best in Show Honorary class (Best in Honour class).

Víťaz skupiny FCI - Best in group - BIG
Československý vlčiak patrí do FCI 1, súťaž sa týka len tejto skupiny. Hovawart a Leonberger patria do skupiny FCI 2. Má poradie 1 - 3. Každá skupina FCI sa posúdi samostatne, od FCI 1 až po FCI 10.

Víťaz výstavy junior - Junior Best in show - JBIS

Pokiaľ pes vyhral svoju skupinu, Junior Best in group, nastupuje s ostatnými víťazmi zvyšných skupín do kruhu (spolu nastúpi 10 psov) a z nich sa vyberú traja najlepší. Získaný titul sa nazýva Junior Best in Show. 

Víťaz výstavy - Best in show - BIS
Teda najlepší z najlepších.  Nastupujú víťazi Best in Group, nastúpi dokopy 10 psov a vyberá sa prvé až tretie miesto.
Najlepší pes dňa - Best of Day
Obdoba Supereme Best in Show. Najlepší z najlepších, ktorí získali titul BIS v daný deň a to z tried mladší dorast, dorast, mladý, veterán a BIS dospelých. Z nich sa vyberá len jeden.
Víťaz víťazov - Supreme best in Show - prípadne Super best in Show

Najlepší z najlepších, ktorí získali titul BIS v daný deň a to z tried mladší dorast, dorast, mladý, veterán a BIS dospelých. Z nich sa vyberá len jeden.