Aktualizácia ..::16.01.2019::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChov
Zvod mladých
Bonitácia
RTG DBK
SVP
DNA test
Plemenitba
VýživaVýchovaVýcvikVýstavyZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

 

Výsledky chovu ČsV Slovenskej republiky

Výsledky sú z klubových stránok www.csv.sk Ak vás zaujímajú výsledky chovu Českej republiky, klik na tento odkaz.

Výsledky chovu SR za rok 2017 nájdete tu. (dokument word)

Výsledky chovu SR za rok 2016 nájdete tu. (dokument word)

Výsledky chovu SR za rok 2015 nájdete tu.

Výsledky chovu SR za rok 2014 nájdete tu.

Výsledky chovu SR za rok 2013 nájdete tu.

Výsledky chovu SR za rok 2012 nájdete tu.

Rok

Počet šteniec

Bonitácia

vrhy psy suky spolu dovoz vývoz pes suka spolu
2018                  
2017 25 71 63 134 11 41 10 16 26
2016 25 62 63 125 12 42 5 21 26
2015 21 56 41 97 5 27 5 9 14
2014 26 51 57 108 8 31 13 20 33
2013 14 28 39 67 8 18 13 12 25
2012 15 41 36 77 10 20 22 22 44
2011 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2010 15 ? ? 86 ? ? ? ? ?
2009 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2008 12 32 28 60 1 15 ? ? ?
2007 8 15 19 34 4 11 ? ? ?
2006 13 33 33 66 2 19 ? ? ?
2005 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2004 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2003 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2002 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2001 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2000 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1999 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1998 11/20 44/57 20/48 44/105 ? spolu

53

? ? ?
1997 15/16 89/57 32/51 63/108 ? ? ? ?
1996 19/20 67/66 38/66 81/132 ? ? ? ?
1995 24/24 43/81 53/53 120/134 ? ? ? ?
1994 34/11 31/61 80/34 169/27 ? ? ? ?
1993 23/41 24/116 43/119 87/235 ? ? ? ?
1992 47 128 144 272 ? ? ? ? ?
1991 57 141 178 319 ? ? ? ? ?
1990 35 87 112 199 ? ? ? ? ?
1989 32 80 99 179 ? ? ? ? ?

 

V tabuľke nie sú uvedené všetky roky a všetky údaje, nakoľko klub nevydával žiaden Spravodaj alebo v tej dobe neaktualizoval internetové stránky, kde by boli informácie o stave chovu zverejnené!

Pre zaujímavosť aktivita chovateľských staníc v Českej republike v rokoch 1993 - 1998 uvádzaná za lomítkom.

Po predbežnom uznaní ČsV FCI nastal značný vzostup aktivity chovateľských staníc. Za obdobie 1989-1996 bolo aktívnych 108 chovateľských staníc. Pribudlo 36 nových chovateľských staníc. Uskutočnilo sa 271 vrhov a zapísaných bolo 1426 šteniat. Do tohto počtu je zahrnutá aj aktivita 31 chovateľských staníc z Čiech a Moravy, v ktorých bolo 62 vrhov a zapísaných bolo do konca roku 1992 - 378 šteniat.

Na prelome roku 1992 a 1993 došlo k štátoprávnemu usporiadaniu Česko-Slovenskej federatívnej republiky – rozdeleniu na dva samostatné štáty. Chovatelia z Českej republiky si založili vlastný klub chovateľov ČsV a svoju chovateľskú aktivitu dokumentujú od roku 1993 v českej plemennej knihe psov. Po vytvorení klubu vzrástla aktivita chovateľov z Čiech a Moravy.

Základná plemenná kniha ČsV vedená Klubom chovateľov československého vlčiaka so sídlom v Bratislave do 31.12.1992 bola bez prerušenia vedenia odovzdaná SPKP – Slovenskej plemennej knihe psov. Do 31.12.1998 bolo zapísaných 2451 šteniat.