Aktualizácia ..::18.03.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChovVýživaVýchovaVýcvikVýstavyZdravie
Ochorenia
Očkovanie
Cudzopasníci
Choroby ČsV
Veterinár
Anatómia
ŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

Rakovina

Aj s rakovinovým ochorením sa môžeme u vlčiakov stretnúť. I keď je toto ochorenie menej rozšírené, je prítomné a môže postihnúť každé plemeno a teda aj ČsV.

Nádor je zdurenie, zväčšenie, novotvar miesta, kde sa bezúčelne a nadmerne tvoria tkanivá. Trvalo rastú, sú odlišného tvaru a funkcií. Rakovina je označenie pre zhubný nádor.  Pokiaľ je porucha relatívne malá ide o nezhubný nádor. Metastázy vznikajú ako dcérske ložiská v určitej vzdialenosti od nádoru, ktoré sa tam dostali cievami. Diagnostiku zahrňujú klinické vyšetrenia, biopsia, histopatologické vyšetrenie vzorky, RTG a ultrazvuk, magnetická rezonancia, chirurgické otvorenie dutiny brušnej.

Veterinár diagnostikuje a lieči rôzne zdravotné problémy, ale ochorenia ako napr. rakovina vyžadujú starostlivosť odborníka špecializovaného v liečbe nádorových ochorení. Cieľom liečby je zaistenie kvality života, bezbolestný a funkčný život jedinca. Dočasné negatívne efekty, ako napr. pooperačné stavy sa musia minimalizovať a musí sa zlepšiť nasledujúci život.

Diplomovaný veterinárny onkológ je veterinárny lekár špecializovaný v internej (veterinárnej) medicíne ktorý má rozšírené vzdelanie o onkológii. Veterinárny onkológ je odborník v diagnostike a v klasifikácii nádorových ochorení, v príprave liečebných metód a postupov a v aplikácii chemoterapie. Keď váš pes ochorie nádorovitým bujnením, váš praktický veterinár, aby zaistil pre vášho miláčika tú najvhodnejšiu a najkvalitnejšiu liečbu, sa obráti na veterinárneho onkológa, ktorý mu pomôže vypracovať liečebný plán a liečebné postupy.

Rovnako ako u ľudí, aj pes pri ochorení nádorovitým bujnením potrebuje pri diagnóze a liečbe pomoc onkológa, pretože diplomovaný onkológ má špeciálne diagnostické a liečebné prostriedky, ktoré váš praktický veterinár vo väčšine prípadov nemá.

Je dôležité si uvedomiť, že toto obávané ochorenie, rovnako ako u ľudí, má mnoho foriem, ktoré sa dnes dajú ľahko ovládať a dokonca vyliečiť. Včasné odhalenie a špecializovaná starostlivosť vedú k zvýšenému počtu vyliečení všetkých druhov nádorového bujnenia, ktoré postihuje domácich miláčikov. Od chirurgickej liečby, chemoterapie a radiačnej terapie, veterinárni onkológovia majú dnes k dispozícii pre vášho miláčika najnovšie diagnostické a liečebné prostriedky. S optimálnym liečením sa rakovina v mnohých prípadoch stáva len ďalšou chronickou chorobou, ktorá sa dá ovládať. Ak u vášho miláčika bol zistený nádor, nie je dôvod k panike. Požiadajte svojho veterinára, aby vám napísal najdôležitejší postup, aby ste si ho mohli neskôr v kľude prejsť. Aj keď je to vážne ochorenie, rozhodnutie ohľadne liečby nie je nutné urobiť okamžite. Budete asi chcieť, aby váš praktický veterinár spolupracoval s onkológom, alebo aby váš pacient bol odoslaný na liečbu priamo k nemu.

Najčastejšie nádory:

nádory kože

nádory mliečnej žľazy

lymphosarkómy - nádory uzlín

nádory žliaz (s vnútornou sekréciou)

nádory kostí

nádory dutiny ústnej

nádory zažívacieho traktu

nádory veľkých vnútorných orgánov

hemangiosarkómy - nádory krvotvorných orgánov

Liečba nádorov

Cieľom liečby je zničenie abnormálnych nádorovitých buniek a zachovanie buniek zdravých. Dôležitým rozdielom v humánnej a zvieracej onkológie je, že cieľom u ľudí vzhľadom k dĺžke nášho života je ochorenie vyliečiť. U zvierat je cieľom predĺžiť život, pri zachovaní jeho kvality. V mnohých prípadoch veterinárny onkológ v snahe o čo najlepší liečebný výsledok, kombinuje niektoré, alebo všetky liečebné postupy, ktorými sú:

Liečba chirurgická

Ak je nádor lokalizovaný na vhodnom mieste tela chirurgia je vysoko účinná forma liečby. 
Jej úspech závisí od:

nádor je umiestnený v mieste tela, ktoré je vhodné k operačnému zákroku

nádor je dobre diferencovaný a lokalizovaný na jedinom mieste bez známok šírenia a metastáz

druh nádoru, ktorý sa šíri pomaly do ďalších častí organizmu

zručnosť a skúsenosť chirurga.

Liečba radiačná - ožarovanie

O radiačnej terapii sa uvažuje ak nie je nádor vhodný k chirurgickému odstráneniu, buď v dôsledku jeho lokalizácie, veľkosti, alebo z iných dôvodov. Ožiarenie sa používa ako následná liečba po chirurgickom zákroku. Vykonáva sa pod dohľadom veterinárneho onkológa. 
Úspech liečby ožarovaním závisí od:

vnímavosti nádorových buniek na radiáciu

ak je nádor lokalizovaný na jednom mieste a nemetastázoval do iných častí organizmu

nádor je lokalizovaný na mieste dosiahnuteľnom radiáciou

Ožarovanie sa vykonáva malými opakovanými dávkami v období niekoľkých týždňov. Ožiarenie môže poškodiť kožu v blízkosti liečeného miesta, ale po dokončení terapie tieto problémy zmiznú. Častým vedľajším účinkom ožiarenia je trvalé poškodenie srsti v oblasti liečeného miesta.

Chemoterapia

Chemoterapia sa používa pri pacientoch, ktorým sa nádor rozšíril z jeho pôvodného miesta do iných častí organizmu. Jej úspech závisí podľa toho, či:

nádor je vnímavý na chemoterapiu

nádorov nie je mnoho

pacient je relatívne zdravý a cíti sa dobre.

Cieľom chemoterapie je aplikovať takú dávku lieku ,aby zničila bunky nádorové a obmedzila poškodenie buniek zdravých.

Imunoterapia

Imunoterapia je nová liečebná stratégia, ktorá stimuluje vlastný imunitný systém, ktorý pomáha objaviť a bojovať proti nádoru. Bude môj miláčik pri chemoterapeutickej liečbe zvracať? Pri používaní chemoterapie dostanete od vášho veterinárneho onkológa špeciálne inštrukcie, ale v podstate zvierací pacienti znášajú chemoterapiu omnoho lepšie, ako ľudia z týchto dôvodov:

pri liečbe nádorových ochorení bol v poslední dobe urobený veľký pokrok ako u ľudí, tak aj u zvierat a vedľajšie účinky pri chemoterapii už nie sú také silné

chemoterapeutické lieky pre zvieratá nie sú tak agresívne a tým aj vplyv vedľajších účinkov nie je u nich tak ťažký ako u ľudí.

A nakoniec veterinárni onkológovia majú k dispozícii aj veľký výber prostriedkov na to, aby zvieracieho pacienta behom liečby udržiavali v pohode. Od bolesti pomáhajúcich liekov, špeciálnej výživy, až po lieky zmierňujúce nevoľnosť spôsobenú chemoterapeutickými liekmi, veterinárny onkológ môže väčšinu liečených zvierat udržať až v prekvapivo dobrej pohode. Obvykle väčšina majiteľov liečených zvierat očakáva, že liečba bude oveľa ťažšia, ako to potom v skutočnosti je.

Čo môžem urobiť, aby môj pes nedostal rakovinu?

neodmietať kastráciu a sterilizáciu

nevystavovať zviera nadmernému pôsobeniu slnka

vylúčiť potraviny, ktoré obsahujú rakovinotvorné látky

pravidelne navštevovať veterinára a dbať na všetky jeho pokyny a odporúčania aj ohľadne ďalších kontrolných vyšetrení.

Vo väčšine prípadov sa váš veterinárny lekár bude stále naďalej starať o zdravie vášho miláčika a súčasne spolupracovať s veterinárnym onkológom, rádiológom a ďalšími členmi veterinárnych špecialistov. Na prvú návštevu onkológa budete potrebovať určite akékoľvek zdravotné záznamy a relevantné informácie. Požiadajte vášho veterinára o kópie všetkých relevantných vyšetrení a laboratórnych výsledkov.

Slovník výrazov s ktorými sa pri danej téme môžete stretnúť:

Alopecia – strata chlpov. Psy a ani mačky nestrácajú chlpy behom chemoterapie, ako sa to stáva u ľudí. Väčšinou strácajú chlpy len pri terapii radiačnej a to lokálne a v trsoch.
Anorexia - strata apetítu. Častou príčinou je samotné nádorovité ochorenie, alebo v dôsledku chemoterapie. 
Biopsia – vzorka tkaniva odobratá od pacienta, aby sa mohlo urobiť laboratórne vyšetrenie na prítomnosť a rozsah nádoru. Pri incisionálnej biopsii sa pre histologické vyšetrenie odoberie len malá časť nádoru, pri excisionálnej biopsii je snaha vybrať celý nádor tak, aby nezostala v tele žiadna nádorovitá bunka.
Cyklus – Séria (chemoterapeutických) liekov podávaných v pravidelných intervaloch pri liečbe určitého typu nádoru.
Histopatológ – odborník, ktorý mikroskopicky zisťuje príčinu choroby z tkanív odobratých biopsiou.
Karcinóm – nádor pochádzajúci z kože, alebo zo žľazy.
Lymphóm – niekedy nazývaný lymphosarkóm. Je to nádor lymfatických uzlín, alebo lymfatického systému. 
Mast cell tumor  – častý nádor kože psov.
Metastáza – zhubný nádor, ktorý má schopnosť šíriť sa do ostatných častí organizmu.
Neoplázia – nádorové bujnenie nových, alebo abnormálnych buniek.
Paliatívna liečba – liečba ktorá zmierňuje, alebo odstraňuje príznaky choroby, ale nelieči príčinu ochorenia.
Radiačný onkológ
– odborník na radiáciu, ktorý plánuje, predpisuje a aplikuje radiačnú terapiu.
Sarkóm – nádor pochádzajúci z neepiteliálneho tkaniva.