Aktualizácia ..::18.03.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChovVýživaVýchovaVýcvik
Základy
Povely
Stopa
Obrana
Prekážky
Skúšky
ČsV a práca
VýstavyZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

 

Obrana

Obrana je disciplínou trošku problematickou. Je výsledkom tvrdej práce a motivácie psa, hodín práce na zákuse, pretože práve ten je problematickým cvikom u vlčiakov. K obrane treba vhodného figuranta, ktorý vie so psami pracovať. Pretože nie každý figurant vie pracovať so psom typu vlčiak. Ak má váš pes záujem o peška a obranu, keď mu dorastú všetky trvalé zuby, môžete začať so zákusmi.

Pes pri obrane človeka a jeho majetku plní niekoľko funkcií:

Odstrašuje – majitelia čsv by o tom vedeli rozprávať. Vlčiak pôsobí sám o sebe dostatočne odstrašujúco. Už len jeho prítomnosť pri vás, alebo na dvore odradí mnohých potencionálnych „škodcov“.

Signalizácia – taký vlčiak je tichý pozorovateľ, no len čo niekto vstúpi na jeho územie, vychádza z úkrytu a neváha zakročiť. Aj keď vlčiaci veľmi málo štekajú, hlasovo sa dokážu prejaviť a signalizovať, že je niekto v ich revíre.

Aktívna obrana – aj keď nenavštevujete cvičisko, váš vlčiak vás dokáže ubrániť. Stačí ak zistí, že jeho pán je v ohrození. Túto vlastnosť je však nutné usmerňovať výcvikom obrany človeka a jeho majetku, už len z dôvodu, že takýto pes môže napadnúť aj z nedorozumenia.

Pojmy
Zákus a držanie - Zákus a následné držanie čeľustí v skuse má byť pevné, kľudné, plné a stále.

Útok - vo všetkých situáciách cielený, sebaistý, orientovaný na osobu figuranta, energický a trvalý.

Vyštekávanie - za všetkých okolností varovné, orientované na figuranta, energické, sebavedomé, nútiace figuranta zostať na mieste.

Revírovanie - cieľavedomé, ochotné s nasadením a trvalé, vyplýva z radosti psa bojovať.

Odolnosť - odolnosť voči záťaži, čím väčšia záťaž, tým väčšia sila brániť sa.

Ovládateľnosť - pes je tým viac poslušnejší, čím pevnejšie je puto medzi človekom a psom, pes má byť ovládateľný za každej okolnosti.

Ochranný pud - je prirodzená agresivita a spoločenský pud orientovaný na figuranta tak, aby sa pes vedel brániť, brániť svojho psovoda, prípadne majetok bez toho, aby sa znížila jeho ovládateľnosť.

Rozdelenie obrany

Obrana je druhom špeciálneho výcviku psa, pri ktorom rozvíjame lovecký pud psa. Pes by mal mať určitú povahu, napr. najvhodnejší je sangvinik, nevhodný melancholik.

Pozn: Ak je váš pes dominantný, má problém s ľuďmi a agresivitou, je dobré sa vopred poradiť s výcvikárom, pretože obrana nemusí byť práve vhodným výcvikom pre takéhoto psa. Často krát nedokončená, alebo nesprávna obrana môže spôsobiť viac škody ako úžitku. Poraďte sa s fundovaným výcvikárom a človekom, ktorý sa orientuje na ČsV o vašom konkrétnom psovi.

Na foto: figurant je kamarát, po skončení cvičenia nie je dôvod na neho útočiť.

Pri cvikoch obrany okrem vás - psovoda a psa je ešte pomocník, označovaný ako figurant, prípadne "páchateľ". Cviky obrany sú technické - prieskum terénu, označenie pomocníka, doprovodu páchateľa a obrana psovoda - zákrok psa na vodítku. Pes pracuje aj sám a to pri zadržaní na diaľku.

Povel "pusť" a vyvíjanie zloby

So šteniatkom začíname formou hry a využívame jeho lovecký pud. Používame handru alebo mäkkého peška, ktorý sa pes má snažiť uloviť. Ak sa nám u psa podarilo vzbudiť dostatočný záujem (hádzaním, ťahaním na šnúre) o ulovenie si handry, začneme sa s ním o túto korisť (handru) preťahovať. Pri tejto činnosti psa neustále povzbudzujeme.

Boj o korisť nesmie byť zbytočne dlhý, aby pes nestratil o výcvik záujem a musí končiť vždy víťazstvom psa (vytrhnutie handry počas boja z ruky). Tým vzrastie jeho sebavedomie a docielime tým väčší záujem o ďalší výcvik. Pokiaľ sa nám u psa podarilo dosiahnuť veľký záujem o hru (lovenie koristi) začneme pri výcviku používať pomocníka - figuranta, ktorý pri výcviku preberá miesto psovoda a čo je jeho hlavná úloha, prevádza so psom imitovaný boj o korisť.

Keď už pes chápe, že má daný predmet loviť, pridávame povel "drž", kedy má predmet držať a povel "pusť", kedy má peška dobrovoľne pustiť. Povel "pusť" psa naučíme tak, že mu ponúkneme na hru peška a necháme ho vyhrávať, keď už vidíme, že oň pomaly stráca záujem, dáme rázny povel "pusť" a psovi chytíme papuľu, pritlačíme mu vrchný pysk o zuby - s citom - a peška mu odoberieme a hneď odmeníme. Silu tlaku na pysk uspôsobíme veku a sile zákusu šteňaťa. Cvik "pusť" využijeme nie len pri obrane, ale aj v bežnom živote, preto si dajme na cviku záležať a precvičujme ho s citom.

Hryzenie do peška

Skôr ako prejdeme k samotným cvikom obrany, je nutný kvalitný a pevný zákus do tzv. rukáva (alebo nováha) figuranta. Pes sa musí nekompromisne zakusnúť ale tak, aby čo najviac ochránil zákus páchateľa, aby mu nespôsobil zbytočné zranenia. Začíname tak, že figurant psa vydráždi. Psa povzbudzujeme "daj pozor", za každé vrčanie, štekanie a snahu uloviť peška psa chválime a povzbudzujeme ďalej. Musíme vyvolať v psovi dojem, že sme svorka a povzbudzujeme sa navzájom v ulovení. Figurant nabehne oblúčikom ku psovi a ponúkne psovi handru, predstiera snahu uniknúť do stredu kruhu. Pes vyrazí za ním a figurant mu ponúkne handru, pes ju chytí a po krátkom doťahovaní ho figurant pustí, nechá psa zvíťaziť a uteká od neho. Necháme psa vytešiť sa s ulovenou korisťou a až potom mu dáme povel "pusť". Pri kruhovej obrane psy pozorujú jeden druhého a povzbudzujú sa navzájom v love koristi.

Pri nácviku musí mať pes postroj alebo kožený obojok, nie sťahovací. Po nácviku s handrou v kruhu pri ostatných psoch, ponúkne figurant rovnakou metódou stočenú handru, teda peška. Cviky sa opakujú ako pri handre. Nezabúdame psa motivovať a povzbudzovať slovami "daj pozor". Pri nácviku figurant psa láka rôznymi nábehmi a pohybmi, my ho môžeme držať jednou rukou a druhou ho povzbudzovať.

Snažíme sa spolu s figurantom v psovi vybudovať návyk na pevný zákus, bez prekusovania a púšťania koristi skôr, ako dostane povel. Preto je dôležitá spolupráca s figurantom, ktorý má s obranou skúsenosti a prispôsobí výcvik danému jedincovi a jeho povahe. Nesprávnym výcvikom v počiatkoch budeme mať neskôr problémy pri ďalších cvikoch, ktoré vychádzajú práve z dobrého zákusu, bezpečného aj pre psa, aby  si neublížil, neporanil chrup alebo neprišiel o zub.

Revír

Tento cvik slúži na odhalenie figuranta v teréne alebo v budove. Bez toho, aby pes figuranta napadol - pohrýzol. S nácvikom začíname nasledovne: stojíme so psom na vodítku a figurant psa upúta svojimi pohybmi na peška, ktorý drží v ruke. Zastane vo vzdialenosti asi 2m pred psom. Namiesto toho, aby utiekol, peška dvihne do úrovne očí. Pes sa snaží peška dosiahnuť skákaním, keď sa mu to nepodarí, začne na figuranta štekať. V tejto fáze mu dávame povel "štekaj" a keď pes niekoľkokrát zašteká, figurant mu dá peška, pes sa s ním vyhrá a po povele "pusť" ho odovzdá psovodovi. Pes si spojí, že keď bude štekať na nehybného figuranta, dostane odmenu - peška, v neskoršej fáze výcviku má figurant peška schovaného za chrbtom, pes ho nesmie napadnúť, ale čakať, kým mu nehodí figurant peška a dovtedy vyštekávať. Pri vyštekávaní dáme povel "sadni". Odmenu dostane, až keď bude vyštekávať hlasite, nepretržite, v polohe sadni a bez toho, aby figuranta napadol. Po nácviku vyštekania prejdeme k zákusu do rukáva. (foto: wolfdog.org)

Zákus do rukáva

Keď má pes zvládnuté zákusy do peška, môžeme pristúpiť k zákusom do rukáva a zadržaniu pomocníka. Postup je rovnaký ako pri nácviku reakcie na peška. Figurant psa vydráždi. My ho povzbudzujeme "daj pozor!", figurant vybieha oblúkom na psa - nesmie ho zatlačiť - a keď je k nemu najbližšie, začne cúvať a dáme povel "drž", pes vybieha a figurant mu nastaví rukáv. Zákus by mal byť pevný, no môže chvíľu trvať, kým si pes zvykne na rukáv. Pri zákuse musí byť pes stále v ťahu, vodítkom ho stále ťaháme, aby cítil našu oporu a neprekusoval. Po úspešnom zákuse psa necháme vyhrať sa s rukávom, ktorý mu figurant prenechá, aby mal pocit víťazstva. Nasleduje povel "pusť" a pes rukáv odovzdá. Nezabúdajme, pes má aj oddychovať, nerobíme viac ako 3-4 zákusy. Ak pes ešte nemá záujem o rukáv, vrátime sa späť k pešku.

Ak pes hryzie rázne a pevne do rukáva, môže figurant použiť mäkkú palicu a naznačovať údery. Nemajú to byť údery v pravom slova zmysle a psovi nesmú ublížiť. Má to byť naznačovaný útok, figurant udiera po vodidle a tým imituje údery psovi na chrbát.

Zadržanie pomocníka

Psovod stojí so psom na vodidle asi 3 - 5 metrov od figuranta. Po vydráždení figurant ustupuje a dáme povel "drž", pustíme vodidlo. Pes s vodidlom vybieha a zakusne sa do rukáva. Psovod vybieha so psom, chytí vodidlo a dáva psa do ťahu aby neprekusoval.

Figurant so psom chvíľu zápasí a potom prestane klásť odpor a zostane nehybne stáť. Uvoľníme vodidlo, aby pes nebol v ťahu a dáme povel "pusť" a pomocný "sadni". Pes po prerušení boja bude sledovať figuranta v polohe sadni.

Chvíľu počkáme, prídeme ku psovi a dáme povel "k nohe". Je to jedna z variant ukončenia cviku.

Hladké zadržanie

Cieľom cviku je, aby pes na povel psovoda prenasledoval utekajúcu osobu, dostihol ju a zadržal do doby, kým nepríde psovod. Keď pes bezproblémovo zvláda zadržanie na vodidle a na krátku vzdialenosť do 2 metrov, môžeme pristúpiť k predlžovaniu vzdialenosti figuranta od psa, pričom psa vypúšťame stále na dlhom vodidle. Akonáhle pes zvláda takéto zadržanie aj na väčšiu vzdialenosť, môžeme začať s nácvikom zadržania bez vodidla.

Zadržanie na vzdialenosť poznáme tzv. hladké zadržanie: figurant uteká smerom od psa. A tzv. kontrolný výkon: figurant uteká smerom od psa a po priblížení psa k nemu sa figurant obracia a začne útočiť na psa, pokrikom a zaháňaním sa palicou. Toto zadržanie však trénujeme so psami, ktorí majú bezproblémové hladké zadržanie.

Pred vlastným cvikom psa vydráždime. Figurant vybieha do určeného smeru, figuranta upozorníme "stoj", ten nepočúvne a vtedy dáme povel psovi "drž". Pes vybieha za figurantom v počiatku výcviku na vodidle, neskôr bez vodidla. Keď pes dobehne figuranta zakusne sa mu do rukáva, figurant bojuje až do nášho príchodu, pes ho musí držať dokým sa hýbe. Chytíme vodidlo a dáme psa do ťahu a opakujeme povel "drž", chvíľu bojujeme o rukáv, figurant prestane bojovať a uvoľníme vodidlo. Pes by mal figuranta pustiť. Ak nie, dáme povel "pusť". Pes pustí figuranta a sadne si oproti nemu. Prikročíme k psovi, dáme povel "k nohe" a so psom odchádzame. Psa nezabúdame  povzbudzovať. Neskôr môžeme prejsť k mäkkej palici. 

Zadržanie s protiútokom

Pes má na povel prenasledovať a zadržať unikajúcu osobu aj napriek tomu, že táto osoba použije proti psovi prút, palicu alebo zbraň. S cvikom začneme až keď je pes oboznámený so zadržaním na diaľku a ovláda zákus aj pri ohrození.

Pred samotným cvikom so psom vykonáme jedno hladké zadržanie, ktoré ho dostatočne vydráždi. Prejdeme k zadržaniu s protiútokom najprv na  menšiu vzdialenosť, aby pes cítil oporu majiteľa. Psa máme pri nohe a držíme ho za obojok. Figurant na seba upozorňuje, my psa povzbudzujeme "daj pozor" a pravou rukou ukazujeme na figuranta. Po našom pokyne figurant odbieha. Asi v polke vzdialenosti dáme povel "drž" a psa vypúšťame a bežíme spolu s ním (v začiatkoch cvičenia). Figurant sa otáča a výhražnými pohybmi a  krikom beží priamo na psa. Pes sa musí nebojácne zahryznúť do rukáva, nesmie prejaviť strach, cúvnuť alebo utiecť. Dostane dva alebo tri údery na nie citlivé miesta, po krátkom boji prestane figurant bojovať a zostane stáť. Pes by mal rukáv pustiť, ak tak neurobí, dáme povel "pusť", dáme povel "k nohe" a môžeme prestúpiť k ďalšiemu cviku, ako je napríklad prehliadka alebo výsluch.

Vysielanie psa môžeme spraviť až na vzdialenosť 150 - 200metrov. Psa povzbudzujeme ale po 3 - 4 zásahoch necháme psa odpočinúť a ukľudniť.

Prehliadka figuranta

Cieľom cviku je naučiť psa sledovať pri osobnej prehliadke figuranta a pri pokuse o útek ho okamžite zadržať. Keď je figurant zadržaný, pes na náš povel pustil rukáv, postavíme sa so psom do 3 metrov od figuranta. Psa máme na voľno, alebo ho držíme za obojok. Figurnatovi presne vysvetlíme, čo má urobiť - rozkročiť nohy a ruky nad hlavu a nehýbať sa. Keď pes dobiedza, mykneme ho za obojok, aby do nehybného figuranta nedobiedzal. Potom mu dáme povel "ľahni" a "stráž".

Vykročíme k figurantovi, ale nikdy nesmieme vstúpiť medzi psa a figuranta tak, aby sme psovi zakrývali výhľad. Obídeme fguranta zozadu a prezrieme ho. Psa máme stále na očiach a môžeme ho korigovať. Použijeme povely "zostaň" a jeho pozornosť na figuranta môžeme upriamiť aj poklepaním figuranta po pleci. Pes musí figuranta neustále sledovať. Ak nemá figurant zbraň, dá ruky dole, ak zbraň má - palicu, odoberieme ju. Po prehliadke sa vrátime k psovi a dáme povel "sadni".

Druhá varianta je, že pri prehliadke nás figurant napadne. Pes musí tvrdým zákusom figuranta zneškodniť. Po zákroku sa figurant prestane hýbať, pes dostane povel "pusť", psa odložíme a dokončíme prehliadku. Ukončenie je rovnaké ako v predchádzajúcom prípade.

Sprevádzanie figuranta

Voľný pes musí bez vybiehania, napádania alebo zaostávania kráčať pri nohe a sledovať figuranta. Účelom cviku je zabezpečiť bezpečnosť psovoda počas eskorty zadržanej osoby.

S nácvikom začíname na vodítku, aby sme mohli zaostávanie alebo predbiehanie psa korigovať. Figuranta sprevádzame 20 - 30m. Psovi dáme povel "k nohe", má sledovať figuranta. Toho sprevádzame 2 - 3 metre pred nami alebo z boku, kedy je pes pri nohe alebo medzi psovodom a figurantom, v tomto prípade pes sleduje figuranta, ale nesmie ho napádať ani dobiedzať.

Pri nácviku figurant pár krát predstiera útek alebo útok na psovoda, pes si zvykne neskôr dávať väčší pozor a udrží pozornosť dlhšie. Až keď pes zvládne eskortu s vodidlom, precvičujeme na voľno. (foto by: wolfdog.org)

Stráženie

Cieľom cviku je stráženie figuranta počas prehliadky a našej následnej neprítomnosti. Pes musí sledovať figuranta, ale nenapadať ho. Figurant sa nesmie hýbať ani opúšťať miesto nami určené. Pri úteku ho musí pes zadržať a vyčkať na ďalšie pokyny.

Pre tento cvik musí mať pes zvládnutú základnú poslušnosť a vie zadržať pomocníka aspoň na vodidle.

Postupujeme ako pri nácviku prehliaky figuranta, pes musí udržať pozornosť, figuranta nesmie spustiť z očí. Po niekoľko minútovom strážení povelom "stráž", sa pokúsi figurant utiecť a pes musí razantne zakročiť. V začiatkoch stráženia psa a figuranta obchádzame v malých kruhoch, aby mal pes pocit, že sme neustále pri ňom. Neskôr sa môžeme vzdialiť viac alebo úplne skryť. (foto by: Helena Hubáčková, kennel Sotis)

Prieskum terénu - revír

Prieskum terénu je zaradený do technickej časti obrany. Vyžaduje sa počas neho samostatná činnosť psa. K prieskumu terénu sa používajú umelé úkryty tzv. plenty, ale môže sa robiť v rozličných podmienkach: lesný porast, budovy, polia a pod. Účelom cviku je naučiť psa vybiehať a prepátrať smer, do ktorého je vyslaný. Vyhľadať predmety alebo osobu - figuranta, označiť ho vyštekaním a čakať do nášho príchodu.

Pes prehľadáva terén systematicky, vybieha raz na jednu stranu, raz na druhú tak, aby nám  nezišiel z dohľadu, nieviac ako 30 - 35metrov. Úkryty by mali byť tri na každej strane myslenej stredovej čiary nášho postupu.

V počiatkoch výcviku stojíme na pomyslenej stredovej čiare medzi plentami. Dáme psovi povel "sadni" a "zostaň" a odzchádzame s loptičkou alebo maškrtou za plentu, tam ju uložíme a vrátime sa k psovi. Psa chytíme za obojok, ukážeme na miesto, kde sme schovali maškrtu a dáme povel "revír". Pes vybehne daným smerom a my zatiaľ prejdeme pár krokov dopredu, aby sa pes nevracal na miesto, z kadiaľ sme ho vyslali. Vráti sa k nám a vyšleme ho k ďalšej plente. Snažíme sa, aby pes obehol celú plentu. Keď pes zvláda jednu plentu, pridávame obtiažnosť viacerými plentami, postupne vynechávame maškrty. Cvik je zvládnutý, keď my kráčame po stredovej čiare a pes na náš povel vybieha raz na jednu, raz na druhú stranu. Na tento cvik nadväzuje vyštekanie figuranta v úkryte. (foto by: Helena Hubáčková, kennel Sotis)

Vyštekanie figuranta v úkryte

Ako bolo už hore spomenuté, psa musíme naučiť pred samotným kusaním do rukáva vyštekávať figuranta a až keď prejaví útok alebo pokus o útek, zakročí.

Figurant sa postaví do úkrytu a vydráždi psa, ktorého má psovod na vodidle približne 10m od figuranta. Po vydráždení vydá psovod povel "Revír" spolu s pomocným povelom "Štekaj" a pravou rukou ukáže do smeru, kde je schovaný figurant. Potom spoločne vybieha s pripútaným psom k figurantovi a zastaví sa cca 1m od figuranta. Tu prebieha následne výcvik ako bolo popísané v časti "Označenie - vyštekanie". Takýto postup vykonávame dovtedy, pokiaľ pes samostatne nevybieha do ukázaného smeru. 

Správne vykonaný cvik vypadá nasledovne: stojíme so psom na pomyslenej čiare medzi plentami, na každej strane sú tri. Vykročíme po tejto čiare a psovi dávame signály spolu s povelom "revír". Pes obieha plentu, ak tam nič nenájde, vráti saku nám, ak sa dostaneme k úkrytu, kde je figuant, pes si sadne asi meter od figuranta a hlasito ho označí vyštekaním a čaká na náš príchod. Prídeme k psovi,dáme povel k nohe a tým je cvik ukončený, môžeme prejsť k výsluchu, alebo eskorte figuranta.

Kruhová obrana

Počas výcviku môžeme používať aj napodobňovaciu metódu, tzv. kruhovú obranu. Psovodi so psami sa rozostavia do kruhu a pomocník, ktorý je v strede kruhu, upútava a dráždi psov pobehovaním a pohadzovaním handry, pričom striedavo vykonáva boj s jednotlivými psami po obvode kruhu. Je vhodné, aby v kruhu boli psy rozmiestnení striedavo podľa povahy a pokročilosti vo výcviku (začiatočník, pokročilý, začiatočník, pokročilý,...).

Cviky obrany sú náročné a pri výcviku stačí, keď pes aktívne zakusne do rukáva 2-3 krát a potom má dostatočný čas na oddych a ukľudnenie.

Zmena podmienok zadržania

Aby nedošlo k stereotypu pri precvičovaní a pes nepredvídal spôsoby zadržania alebo vyhľadania figuranta, meníme podmienky, za ktorých má pes zakročiť.

Môžeme sa pokúsiť aj o zadržanie v noci. Pes musí však zvládať nočnú prácu a tmavé priestory. Precvičovanie je rovnaké ako pri normálnom zadržaní, ale postupne znižujeme viditeľnosť. Teda od súmraku až po úplnú tmu alebo tmavé miestnosti.

Miesta zadržania meníme, vykonávame zadržania v miestnostiach, počas streľby, prítomnosti rušivých elementov ako dymovnice a pod. Využijeme aj zadržanie za sťažených podmienok terénu, teda nie len rovina, ale aj prostredie lesa, kde pes musí prekonať prekážky.

Všeobecne platí od jednoduchého k složitému. Základom je aj vhodný figurant, ktorý vie pracovať s našim psom a pes, ktorého obrana baví, je nebojácny a neprejavuje agresiu voči ľuďom - vie kedy treba zakročiť a kedy nie. Koná až na základe povelu. (foto: wolfdog.org)