NewsKennel TobrokMy dogsGalleryTerminesBooksContact

Females used in our breeding

Males
Females
Co-owned
Used
Casshera
Tara
Yelka
Barbora
We remember

 

Tobrok Casshera Yel

Tara Kysucká hviezda

Yelka z Litavské kotliny

Barbora Tawy

www.tobrok.sk