NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárPublikácieO plemenáchKontakt

Bonitácia

ŠtandardHistóriaPovaha ČsVChov
Zvod mladých
Bonitácia
RTG DBK
SVP
DNA profil
DWDM
Plemenitba
VýživaVýchovaVýcvikVýstavyZdravie

 

 

Bonitácia je posledným krokom k uchovneniu vášho psa, či sučky. Vykonáva sa až potom, čo máte všetky ostatné náležitosti chovnosti splnené.

Pri bonitácii sa posudzuje exteriérový a povahový súlad jedinca so štandardom uznaným FCI. Vek psov je min. 24 mesiacov a súk min. 18 mesiacov.

Na bonitáciu sa prihlásite pomocou prihlášky, ktorú nájdete na klubových stránkach. Uveďte kontakt na seba, celé meno psa - podľa preukazu pôvodu, pohlavie, dátum narodenia, číslo čipu a mená rodičov. Za bonitáciu sa platí na mieste vykonania. Na bonitáciu si so sebou vezmite originál preukaz pôvodu psa a veterinárny preukaz. Taktiež potrebujete originálne tlačivá o vykonaní RTG DBK (prípadne DLK ak máte), vykonanie SVP skúšky, posudok z klubovej alebo klubom odporúčanej výstavy.

Bonitačný kód je jednou zo základných podmienok pre uchovnenie jedinca. Ale aj keď sme sa rozhodli neuchovniť nášho psa alebo sučku, mali by sme sa zúčastniť na zvodoch a bonitáciách, pretože len tak sa poradcovia pre chov dozvedia o prípadných nedostatkoch daného spojenia, alebo naopak o prednostiach... Aj keď nemáme psa krásavca, mali by sme sa zúčastniť na bonitácii, možno budeme prekvapení a zistíme, že až také hrozné to nie je :o)

Ako chovný môže byť označený len pes s výsledným hodnotením P1 alebo P3 a sučky s hodnotením P1, P3 alebo P5. Pes s hodnotením P5 je chovný s podmienkou (jeho využitie zváži hlavný poradca chovu). Ako nechovné sú psy a suky s označením P14. Výnimka na využitie v chove takýmto jedincom nie je možná.

Novinkou je tzv. Zvod chovných jedincov, ktorý sa vykonáva 3-4 roky po prvej bonitácii. Má zistiť zmeny, ktoré nastanú na psovi, či sučke počas starnutia. Hlavne sú to spustené kútiky, úbytok pigmentu, horšie vyfarbenie masky, mäkšie nadprstie, prehnutý chrbát, horšia kvalita srsti, no napr. povaha sa môže (nemusí) zmeniť k lepšiemu.

Rozhodcovia pre bonitácie a zvod chovných jedincov: František Rosík ml. (posudzuje všetky bonitácie),  pomocní posudzovatelia Ing. Janka Tarkaničová, RNDr. Alexandra Záhradníková, Jozef Švaňa a ďalší.

Príprava na bonitáciu
Začína už vlastne už v šteňacom veku a je výsledkom nie len genetických daností, ale aj povahových vlastností, ktoré sme v psovi rozvíjali, resp. potláčali. Od malička psíka zvykáme na to, aby sa ho mohli ľudia dotýkať. Už veterinár psíka prehliada, otvára mu papuľu,... To sú prvopočiatky, na ktoré by sme mali nadviazať. Psíkovi cvične otvárame ústa na prehliadku zubov, môžeme napr. použiť aj nami vymyslený povel "Zuby", psíka necháme stáť v rovnom stoji a poprosíme niekoho, kto nám psíka premeria, najlepšie ľudí striedame a precvičujeme v rôznych situáciách. Prvou skúškou nášho snaženia bude zvod mladých, výstavy a neskôr bonitácia. Reakcie na fingovaný útok môžeme precvičovať a návšteva cvičiska je pri tomto len žiaduca. Pes nebude v novej situácii a bude vedieť, ako asi by mal reagovať - čo je žiaduce, čo od neho očakávame.

Posudzovanie

Pes sa na bonitácii meria certifikovanými meradlami a tiež sa hodnotia jeho časti tela a tie, ktoré sú chybné, neštandardné, sa zapíšu buď do bonitačného kódu alebo do poznámky.

Pes sa zmeria meradlami (presné časti uvedené nižšie) a hodnoty sa zapíšu do bonitačnej karty. Z niektorých sa vypočíta formát dĺžky, výšky a hlavy. Ten sa zapíše do výsledného kódu.

Pri vizuálnom hodnotení psa si všímame pohlavný výraz, celkový vzhľad jedinca, typ a ušľachtilosť, rámec – výška a dĺžka, sila kostry a harmónia telesných tvarov. Nasledujú jednotlivé častí tela, začínajúc od hlavy, vrátane chrupu, záhryzu, očí a uší, ďalej sa postupuje od krku, trupu, hrudné končatiny, panvové končatiny, chvost, druh, kvalita a farba srsti. Hodnotí sa aj mechanika pohybu. Všetky tieto časti by mali vyhovovať štandardu. Nejedná sa o hľadanie chýb, ale skôr o to, či slabšie stránky exteriéru sa môžu vyvážiť iným častiam tela. Každá odchýlka - vada je potom zaznamenaná ak má vyjadrenie v bonitačnej karte ako písmeno navyše a ak priradené písmeno nemá, poznačí sa do poznámky.

Je jeden podstatný rozdiel pri hodnotení exteriéru na bonitácii a na výstave psov. Aj pes s horšou známkou na bonitácii, môže vyhrať titul a naopak, pes s perfektnou bonitáciou môže dostať napr. len známku veľmi dobrý. Na výstave sa hodnotí predvádzanie sa psa samotného, jeho predvedenie majiteľom, nič sa nemeria, ide o celkový dojem zo psa. Na bonitácii sa však sledujú namerané hodnoty, odchýlky, vady a chyby a tie sa "sčítavajú" do výslednej známky.

Čo všetko sa meria a hodnotí na bonitácii

Pes musí pri meraniach stáť rovno, vystretý, nehrbiť sa, neuhýbať! To všetko môže ovplyvniť namerané hodnoty.

Prehliadka chrupu


Pri bonitácii sa kontrolujú zuby navyše, zuby, ktoré nevyrástli, skus, prípadne rozdvojenie zubov, zlý smer rastu a podobne. Kontrola chrupu je najčastejší úkon zo všetkých a pes by ho mal ovládať kedykoľvek. Chrup sa kontroluje ako pri veterinárnych prehliadkach, tak pri výstavách, zvode mladých a bonitácii.

U psov kontrola semenníkov

Ako pri zvode mladých, tak na bonitácii sa kontrolujú u samcov semenníky. Či sú zostúpené oba v miešku. Pri chýbajúcom jednom a aj oboch ide o hrubú vadu vylučujúcu z chovu. Ide o kryptochyzmus, nezostúpenie semenníkov. Prehliadka semenníkov sa robí aj na výstavách psov. Semenníky musia byť aj "primerane" veľké pre vek samca a riadne osrstené.

Meranie kohútikovej výšky

Zlé umiestnenie meradla, môže spôsobiť rozdiel niekoľkých centimetrov! Dôležité je, aby pes stál rovno, vystretý. Umelé naťahovanie je nežiaduce, možno si niektorí myslia, že umelým zvýšením výšky psa, si "prilepšia". Avšak pozor - z výšky sa odvodzujú ostatné proporcie, ktoré týmto môžete len zhoršiť! Psa doma pripravujte na merania a skúste si ho odmerať. Ak sa vám zdá priveľký rozdiel vo výške psa, ktorý bol nameraný, kľudne požiadajte o opakované meranie, prípadne dôkladne sledujte pozíciu meradla. Aj zimná srsť - hustá kožušina - pridajú na centimetroch. Dobrý posudzovateľ by však mal ľahko nájsť kohútik a správne zmerať výšku.

 

 

 

 

 

Posúdenie farby oka

Farba oka sa posudzuje pri prirodzenom dennom svetle. Veľkú rolu zohráva postavenie psa voči slnku - ak stojí oproti slnku, sú oči bledšie, ak má slnko za chrbtom, sú oči tmavšie. Objektívne posúdenie farby oka je teda veľmi ťažké. Niektorým psom s pribúdajúcimi rokmi oči tmavnú, niektoré línie to majú dokonca "v krvi". Mnoho betakaroténu v strave taktiež podporuje tmavnutie očí.

Šikmá dĺžka trupu (od ramenného kĺbu ku hrboľu sedacej kosti)

Dĺžka prednej nohy k lakťu (od kĺbu po zem)

Vhodné je dvihnúť psovi jednu nohu aby správne našliapol na merajú nohu.

Dĺžka a obvod nadprstia

Dĺžka predkolenia

Dĺžka stehna

Dĺžka hlavy a Dĺžka tlamy (od špičky nosa po vnútorný kútik oka)

Robí sa krajčírskym metrom. Zisťuje sa pomer medzi lebečnou časťou a tlamou, ktorý má byť 1:1,5 (pomer tlama : lebka).

Dĺžka priehlavku

Šírka hlavy

Šírka hlavy sa niekedy meria špeciálnym meradlom. Na meranie sa môže použiť meradlo, ktorým sa meria aj kohútiková výška, prípadne aj špeciálne meradlo určené na meranie šírky hlavy.

Dĺžka ucha

Ucho sa meria na vnútornej strane, od jeho koreňa, až po špičku. Dlhé uši začínajú byť dosť vážnym problémom, nakoľko je to znak po nemeckom ovčiakovi. Ideálna dĺžka ucha je 1/6 z jeho kohútikovej výšky. To znamená, pes vysoký 66cm, by mal mať v ideálnom prípade 11cm dlhé ucho. Pri meraní uší sa sleduje aj ich postavenie a kvalita. Napríklad mäkkosť ucha.

Hĺbka, a šírka hrudníka (v najširšej oblasti za lopatkami)

Obvod hrudníka (najširší obvod za lopatkami)

Tu je dôležitá aj kondícia psa. Pes "dobre živený" = tučnejší, bude mať veľký obvod a môže to zhoršiť známku. Udržiavanie psa v dobrej kondícii, bez nadbytočného tuku je teda o to viac žiaduce.

Index výšky - vypočíta sa z nameraných údajov

Index formátu - vypočíta sa z nameraných údajov

Posudzovanie psa v stoji

Pes musí stáť prirodzene! Jeho umelé naťahovanie do výšky, alebo naťahovanie nôh dozadu, ako to často vidno na výstavách, je nesprávne. Ide o prirodzený postoj, pre psa normálny. Nie umelo vytvorený.

Pri postoji sa sleduje ako naširoko stojí, či má preuhlené nohy a podobne. Sleduje sa dĺžka chvosta, či siaha jeho rozhranie po kolenný kĺb, sleduje sa línia chrbta,... Na obrázkoch dole - nesprávne držanie zadných nôh - kravský postoj, ktorý sa potvrdí pri posudzovaní psa v pohybe.

 

 

 


Posúdenie psa v pohybe

Prevedenie psa pripomína posúdenie psa v pohybe na výstave. Posudzuje sa v kroku a potom v priestrannom kluse, pričom si posudzovateľ všíma mimochod a prirodzenosť, ľahkosť pohybu. Budete behať tam a späť a aj do kruhu - presne ako na výstave. Nežiaduci pohyb sa označuje pridaním písmena N do bonitačného kódu. Môže ísť o krátky krok, šikmý, ťažkopádny, vlnitý s voľnými väzmi alebo úplne netypický.

Nutnosťou je priestor, kde pes môže klusať tak, ako mu je prirodzené, majiteľ ho musí viesť tak rýchlo, aby bol klus priestranný a pes poriadne natiahol nohy. Dôležité je odlíšiť netypický pohyb spôsobený dyspláziou. Tá v ťažkých stupňoch spôsobuje odchýlku v chode, kluse.

 

 

Posúdenie povahy

Počas celej bonitácie sa sleduje povaha psa.  

Hodnotenie povahy skúšaného jedinca na bonitácii zohľadňuje:

     1.správanie jedinca počas merania

     2.správanie jedinca počas skúšky povahy

       a) skupina osôb

Psovod vstupuje so skúšaným jedincom na plochu(minimálne však 4m x 4m), pristupuje k dvom civilným osobám stojacim vo vzdialenosti cca 1,5m od seba, s ktorými psovod naviaže kontakt (rozhovor). Po chvíľke pristupujú do skupinky ďalšie dve civilné osoby (vždy však čelne na skúšaného jedinca, je nežiaduce pristupovať k psom/sukám odzadu).Tieto dve osoby zaujmú takú pozíciu, že sa psovod so psom nachádza v uzavretom štvorci tvorený štyrmi civilnými osobami. Psovod so skúšaným jedincom na pokyn bonitačnej komisie opustí skupinu civilných osôb a pokračuje chôdzou v smere, ktorým prišiel, po cca 4 krokoch za skupinou sa otočí a prejde stredom skupiny (pri tomto prechode môže do skupiny vojsť a opustiť ju medzi ľubovoľnými osobami) a pokračuje bez zastavenia ďalej na označené miesto.

Po ukončení tejto časti skúšky povahy má psovod na základe svojho uváženia možnosť z bonitácie odstúpiť. V takomto prípade nebude zadaný bonitačný kód a bonitácia bude odložená.

       b) prepadnutie za prítomnosti psovoda

Psovod so psom sa presúva k vyznačenému miestu. Psovod drží psa pri ľavej nohe na krátkej vôdzke, pes môže stáť alebo sedieť. Na povel bonitačnej komisie proti psovodovi kráča figurant, ktorý zastaví na značke vo vzdialenosti cca 4 kroky pred psovodom. Po krátkom rozhovore psovoda s figurantom prechádzajúceho do hádky vykoná figurant krátky útok, pričom psovod stojí na mieste a púšťa psa na dĺžku vôdzky.

       c) prepadnutie psa  bez prítomnosti psovoda

Psovod pripne psa na vopred pripravenom mieste a odchádza do úkrytu. Na povel člena bonitačnej komisie k psovi priamo pristupuje figurant, ktorý zopakuje útok (nedochádza ku kontaktu so psom).Po útoku sa figurant odchádza ukryť mimo dohľad psa a tam zotrvá až do ukončenia skúšky povahy.

       d) reakcia na nárazový zvuk - výstrel

Výstrel nasleduje pár sekúnd po útoku figuranta bez prítomnosti psovoda zo vzdialenosti približne 50 krokov od psa

       e) kontrola útlmu psa

Po vykonaní útoku a streľby prechádza okolo psa civilná osoba vo vzdialenosti cca 2m mimo dosah psa na kolíku. Táto osoba pri chôdzi psa neovplyvňuje, ani psa nesleduje pohľadom. Po prechode civilnej osoby sa na pokyn bonitačnej komisie k psovi vracia psovod. Týmto je skúška povahy ukončená.

Pri bonitácii sa ohodnocuje povaha v stupňoch od A po J. Pričom najlepšie sú F prípadne G, H. Povaha sa označuje písmenom O a príslušným stupňom. Teda Oa až Oj. Na obrázkoch hore reakcia na náprah pri nácviku, foto dole "na ostro" na bonitácii.

Ako sa presne vykonávajú merania pri bonitácii?

 

 

 

 

1 - dĺžka ucha

2 - dĺžka hlavy a tlamy

3 - dĺžka nadprstia

4 - obvod nadprstia

5 - dĺžka prednej nohy k lakťu

6 - kohútiková výška

7 - hĺbka, šírka a obvod hrudníka

8 - šikmá dĺžka trupu

9 - dĺžka priehlavku

10 - dĺžka predkolenia

11 - dĺžka stehna

 

 

Zásadou je, aby pes stál rovno, najlepšie na nejakej pevnej podložke, natiahnutý a správne postavený. Používať by sa mali vždy rovnaké meracie pomôcky – krajčírsky meter a certifikované posuvné meradlo určené pre meranie psov.

Dĺžku hlavy meriame krajčírskym metrom od čelného hrboľu ku koncu nosa priamou líniou v centimetroch.

Dĺžku tlamy meriame krajčírskym metrom od spojnice vnútorných očných kútikov ku špičke nosa v centimetroch.

Šírku hlavy v líci meriame posuvným meradlom v najširšej časti hlavy pozdĺž polovičky čela a jarmových oblúkov pred ušami v centimetroch.

Výšku v kohútiku meriame posuvným meradlom v najvyššom bode kohútika v centimetroch.

Šikmú dĺžku trupu meriame posuvným meradlom od stredného okraja ramenného kĺbu k sedaciemu hrboľu v centimetroch.

Hĺbku hrudníka meriame posuvným meradlom od lopatky ku spodnej časti hrudi v centimetroch.

Objem hrudi meriame krajčírskym metrom – obvod hrudníka za lopatkou v blízkosti lakťov v najhrubšom mieste v centimetroch.

Dĺžku prednej nohy meriame krajčírskym metrom od lakťa rovno k zemi v centimetroch.

Objem nadprstia meriame krajčírskym metrom – pod zápästím, ale nad záprstným kĺbom.

Dĺžka psa v pomere k výške – index formátu

Výhodnejší je pomer približujúci sa k štvorcu než blížiaci sa k obdĺžniku. Ideálny pomer je pre klusákov 10:9. Zväčšovaním dĺžky psa sa priamoúmerne znižuje aj jeho vytrvalosť.

Index formátu = šikmá dĺžka trupu x 100/kohútiková výška

Pri pomere 10:9 je správny index 110. Avšak vo výklade štandardu sa dozviete, že ideál je 107. Ak je index rovný 100 je výška aj dĺžka rovnaká, teda ide o štvorcový tvar tela. Index väčší ako 100 hovorí o predĺžení tela.

Vývin kostry, index kostnatosti

Ide o pomer objemu nadprstia a výšky v kohútiku. Požadované je rozmedzie 18,5-21,5. Prekročením maxima sa znižuje výkonnosť psa až o 7%.

Index kostnatosti = objem nadprstia x 100/výška v kohútiku

Výškový index

Charakterizuje dĺžku hrudnej končatiny v pomere k výške v kohútiku. Dlhé končatiny sú dôležité pre rýchlosť a výkonnosť psa. Najvhodnejší je index 54-55 pre ČsV. Kratšie končatiny znižujú výkon aj o 11%.

Index výšky = dĺžka prednej končatiny v lakti x 100/výška v kohútiku

Index hrudného objemu

Charakterizuje vývin hrudníka k vývinu tela – pomer medzi šírkou a hĺbkou hrudi. Najvhodnejší je index 66-67 – index u dobermanov. Index viac ako 69 výrazne vplýva na výkon psa.

Index hrudného objemu = šírka hrudi x 100/hĺbka hrudníka

Na obrázkoch dole kontrola dĺžky chvosta - rozhranie medzi čiernou špičkou - kde končia kosti a zvyškom chvosta musí siahať po pätu. Na druhom obrázku kontrola prítomnosti zálomku chvosta, ktorá nie je stálou súčasťou merania na Slovensku, avšak v Čechách je kontrolovaný každý pes. Kontroluje sa, či nie je chvost zalomený - ide o vadu vylučujúcu z chovu. Tento fakt sa však musí potvrdiť RTG snímkom. Ak sa zistí, že išlo o zálomok, je bonitačný kód platný, ak nie, je bonitačný kód prepísaný. Pri bonitácii sa kontroluje aj kvalita srsti na dotyk (obrázok vpravo).

Bonitačná karta

Bonitačná komisia posúdi psa alebo sučku a udelí bonitačný kód – zložený z písmen A, O a P (výška v kohútiku, povaha a súlad so štandardom) a indexmi proporcií Xv a Xf. Prípadne typom psa písmenom R ak typ psa nie je v poriadku. Donedávna sa písal aj keď v poriadku bol. Úpravou bonitačnej karty a poriadku sa toto zjednotilo s Českou republikou. Za celý kódom sa uvedie značka SR, ako znak, že bonitácia bola vykonaná v Slovenskej republike.

Pokiaľ má jedinec vady a odchýlky od štandardu, pridávajú sa ďalšie písmená. Vada alebo chyba s číslom vyšším ako 10 je vadou vylučujúcou. V najbližšej dobe bude bonitačná karta revidovaná a najmä sa konečne začnú zapisovať všetky znaky, ako aj reakcia na streľbu alebo vady, ktoré nie sú v bonitačnej karte.

P je najdôležitejším hodnotením, pretože je to celková známka a rozhoduje o chovnosti - nechovnosti. Má hodnoty P1, P3, P5 a P14. No často je táto hodnota preceňovaná a nie vždy odzrkadľuje kvality psa. Aj veľmi dobrý pes môže dostať na bonitácii P3, to však neznamená, že jeho potomstvo nebude kvalitné... Treba prihliadať na kvality ako celku, nie len založené na bonitačnom kóde. Správny chovateľ nepozerá na bonitačný kód, ale na psa ako celok a na to, či sa hodí na jeho sučku - dopĺňa ju, nepodporuje jej vady a nedostatky,...

Ak máte pochybnosti o správnosti merania, môžete požiadať o opakovanie merania (napríklad pri meraní vyjde veľký rozdiel vo výške psa a pod.). Bonitáciu je možné jeden krát opakovať. To znamená, že bonitáciu prerušíte, odložíte, neskôr, keď budete chcieť, je možné ju zopakovať (celú), avšak nárok máte len raz. Preto je dobré psa riadne pripraviť, trebárs aj laicky zhotoveným meradlom cvičiť úkony, ktoré ste videli na obrázkoch v popise meraní. Ide hlavne o správny postoj a pokoj pri meraní s meradlom, ktoré pripomína palicu a tiež reakcia na kolíku - s tou vám pomôžu na cvičisku.

O vykonaní bonitácie je teda vyhotovený záznam v podobe bonitačnej karty. Tým sa stáva váš pes, či sučka, chovnými (ak spĺňajú všetky podmienky). Chovnosť je nutné poznamenať do originálu preukazu pôvodu a to zápisom na SPZ. Od tohto momentu však môžete plánovať buď šteniatka po sučke, alebo ponúkať svojho psíka na krytie (párenie). Presné definície chovného psa či sučky na uvedenom linku. Samostatný článok o tom, ako uchovniť vlčiaka nájdete na tomto odkaze.

Vzor bonitačnej karty pre SR

 

  

Klub chovateľov československého vlčiaka SR

 

Bonitačná karta československého vlčiaka

Miesto:

 

Dátum:

 

Meno a CHS

 

Meno otca

 

Pohlavie

 

Č.zápisu

 

Dátum narodenia

 

Meno matky

 

Číslo zápisu

 

Č.zápisu

 

A    výška

H    trup

N    pohyb

n   pod  65 cm     pod  60 cm

  1  nevýrazný kohútik

3 krátky pohyb

8 šikmý pohyb

s   65 - 70 cm     60 - 65 cm

  3  prehnutý chrbát

5 vlnitý pohyb

12 ťažkopádny

v   nad 70 cm     nad  65 cm

  5 kaprí chrbát

6 voľné väzy

14 netypický

 B    varlatá

  7 dlhý zadok

O    povaha

 

 

Telesné rozmery

 

 12   chýba jedno

  2 široký hrudník

a  melancholik - bojazlivý

 

výška v kohútiku

 

 14   chýbajú obe

  4 veľké predhrudie

b  neistý, nenadväzuje kontakt

šikmá dĺžka trupu

 

 C    chrup

  6 hlboký hrudník

c  dráždivý - neodvážny

 

dĺžka pred. nohy k lakťu

   3   psinkový

  8 súdkovitý hrudník

d  dráždivý - nedôverčivý

 

dĺžka nadprstia

 

   4   zhryz kliešťový

10 voľné brucho

e  cholerik, silné draždivý

 

obvod nadprstia

 

   2   zub naviac

12 veľký sklon zadku

f  sangvinik - ovladateľný, vyrovnaný

dĺžka predkolenia

 

   6   zhryz - podhryz

14 netypický

g  sangvinik - menej odvážný

 

dĺžka stehna

 

   8   zhryz - predhryz

I    hrudné končatiny

h  dobrácky - menej dráždivý

dĺžka priehlavku

 

 12   neúplný ( chýba 1 - 2 )

  5 nesprávne uhlené

i  ťažko vydrážditeľný

dĺžka hlavy

 

 14   chýba viac ako 2

  7 mäkké nadprstie

j  flegmatický - nevydrážditeľný

dĺžka tlamy

 

 D    hlava

  2 široký postoj

P    súlad so štandardom

 

šírka hlavy

 

   1   vrásky v kľude

  4 vybočené lakte

1 výborný

  5 dobrý

 

dĺžka ucha

 

   3   ploché čelo

  6 netypická tlapa

3 veľmi dobrý

14 nedostatočný

 

hĺbka hrudníka

 

   5   ťažká hlava

  8 krátke nadprstie

R    typ

 

 

šírka hrudníka

 

   7   ľahká hlava

10 krátke predlaktie

1 suchý

2 hrubý

 

obvod hrudníka

 

   2   dlhá tlama

12 vadný postoj

3 jemný

4 lymfatický

 

index výšky

 

   6   klabonos

14 netypická

Správanie pri meraní

 

 

index formátu

 

   8   prenesený nos

 J    panvové končatiny

 

index hlavy

 

 12   otvorené kútky

   3   nedostatočné osvalenie

 

 

 

 14   netypická

   5   preuhlené

Doplňujúca poznámka

 E    oči

   7   málo uhlené

Spôsobilosť pre chov

 

 

   1   svetlohnedé

   4   netypická tlapa

 

   3   tmavohnedé

   6   krátke stehno

   5   čierné

   8   krátke predloktie

   7   rôzne sfarbené

 10   krátky priehlavok

Bonitačný kód / výška

   8   guľaté

 12   nesprávny postoj

 

 10   hlboko uložené

 14   netypické

 12   vypuklé

 K    chvost

 14   netypické

   1   dlhý

 F    uši

   3   nízko nasadený

Bonitačná komisia

 

 

 

 

   1   vysoko nasadené

   5   vadne nesený

 

   5   nízko nasadené

 12   deformovaný

   7   hrubé

 14   netypický

   2   dlhé

L    srsť

   4   mäkké

   2   nedostatočné osrstenie

   6   polovzpriamené

   6   jemná

   8   dovnútra klopené

   8   otvorená

 10   rozvesené

 14   netypická

Majiteľ:

 12   deformované

M    farba

Adresa majiteľa: 

 14   netypické

   3   tmavošedá

 G    krk

   5   nevýrazná maska

   1   klenutý

   2   bez masky

Chovateľ:

   3   vysoko nasadený

   6   úbytok pigmentu

Adresa chovateľa:

   5   nízko nasadené

 14   netypická

 14   lalok

 

 

To či je nedostatok chyba alebo vada a či je veľká alebo malá je definované nasledovnou klasifikáciou chýb a nedostatkov. Proporcia je vyjadrená ako vada alebo nedostatok a je ohodnotená na stupnici od 1 do 5, pričom:


1. výborný

2. veľmi dobrý

3. dobrý

4. dostatočný

5. nedostatočný

Hodnotenie však nie je presne stanovené tabuľkou, je na rozhodcovi, ako určí chybu alebo vadu. Tieto pravidlá sa využívajú ako pri bonitácii, tak pri výstave psov, teda pri hodnotení exteriéru psa.

Definovanie ohodnotenia:

Výborná môže byť zadaná iba psovi, ktorý sa veľmi blíži ideálnemu štandardu plemena, ktorý je predvádzaný vo výbornej kondícii, má harmonickú vyrovnanú povahu, vysokú kvalitu a má výborný postoj. Jeho vynikajúca kvalita zodpovedajúca plemenu, dovolí prehliadnuť drobné nedokonalosti; jedinec ale musí v každom prípade vykazovať typické znaky svojho pohlavia.

Veľmi dobrá môže byť zadaná iba psovi, ktorý má typické znaky svojho plemena, dobre vyvážené proporcie a je v správnej kondícii. Niekoľko drobných nedostatkov môže byť tolerovaných, ak nie sú morfologickej povahy. Táto známka môže byť zadaná iba kvalitnému psovi.

Dobrá sa zadáva psovi, ktorý má hlavné znaky plemena, ale má chyby, ak tieto chyby nie sú zakryté.

Dostatočná musí byť zadaná psovi, ktorý primerane zodpovedá plemenu, ale nemá všeobecne prijímané charakteristické znaky, alebo ktorého fyzická kondícia nie je dostačujúca.

Diskvalifikácia musí byť zadaná psovi, ktorý nezodpovedá typu požadovanému štandardom plemena, ktorého správanie zjavne nezodpovedá štandardu, alebo ktorý je agresívny. Má abnormalitu semenníkov, chybu chrupu alebo abnormálnu čeľusť, má nedostatky v sfarbení a/alebo srsti, alebo má zjavné známky albinizmu. Táto známka má byť tiež zadaná psom, ktorí tak málo zodpovedajú jednotnému plemennému vzhľadu, že to ohrozuje ich zdravie. Okrem toho má byť zadaná psom, ktorí majú vyraďujúce chyby podľa plemenného štandardu.

Neposúdený. Toto hodnotenie sa zadáva psovi, ktorému nemôže byť zadaná žiadna z vyššie uvedených známok. To znamená v prípade, ak sa pes nepredvádza, stále skáče na svojho vystavovateľa, alebo sa snaží dostať z kruhu, čím znemožňuje posúdiť krok a pohyb, alebo sa neustále vyhýba rozhodcovi a znemožňuje kontrolu chrupu, anatómie a stavby tela, chvosta alebo semenníkov. Toto hodnotenie sa zadáva aj vtedy, ak sú viditeľné stopy operácie alebo úprav, ktoré naznačujú, že vystavovateľ sa pokúšal oklamať rozhodcu. Toto platí aj v prípade, že rozhodca má podozrenie, že bola prevedená operácia za účelom upraviť pôvodný stav alebo vlastnosť (napr. očné viečka, uši alebo chvost). Dôvod, pre ktorý bolo zadané hodnotenie NEPOSÚDENÝ, musí byť uvedený v posudku. Častejšie sa však nahrádza Diskvalifikáciou.

Pri posudzovaní exteriéru na bonitácii a na výstave psov sú zjavné rozdiely. Aj pes s P14, teda nechovný, môže na výstave získavať výborné známky, ba aj tituly! Pri bonitáciách sa sledujú hlavne plemenné znaky potrebné ku chovu, znaky ktoré musia byť zachované a ktoré naopak, musia byť eliminované z nasledujúcich generácií.

 
Proporcia, meraná oblasť Vada Nedostatok 1 2 3 4 5
Konštrukčný typ psa:
Pevný

 

         
Hrubý          
Jemný          
Lymfatický          
Výška:
Samci - 1cm, suky - 2cm        
Dĺžka:
Viac ako + 2cm          
Hlava:
Ľahká          
Ťažká          
Dlhá          
Krátka          
Ploché čelo          
Klabonos          
Vrásky v kľude          
Otvorené kútiky          
Chýbajúci pohlavný výraz          
Netypická, ovčiakovitý typ          
Zuby:
Chýbajúci jeden a viac - samci        
Chýbajúci jeden a viac - suky        
Nepravidelný skus          
Zub naviac          
Oči:
Vypuklé        
Hlboko uložené        
Netypicky uložené          
Nepriliehajúce viečka          
Farba hnedá          
Farba tmavo hnedá          
Uši:
Dlhé          
Nízko nasadené          
Rozvesené          
Nevzpriamené          
Krk:
Lalok          
Klenutý          
Chrbát:
Klenutý          
Prehnutý          
Prenesený          
Zadok:
Klenutý          
Prenesený          
Kríže:
Vysoký sklon          
Chvost:
Dlhý          
Krátky          
S háčikom na konci          
Nesprávne nesený nabok          
Vysoko nasadený          
Nízko nasadený          
Netypický          
Hrudník:
Hlboký hrudník          
Sudovitý hrudník          
Predné končatiny:
Nesprávny postoj          
Končatiny vytočené von          
Krátke predlaktie          
Krátka nadprstie          
Mäkké nadprstie          
Netypické končatiny          
Bedrové končatiny:
Málo uhlené          
Preuhlené          
Kravský postoj          
Srsť:
Dlhá          
Bez podsady          
Otvorená          
Zvlnená          
Prevládajúco zvlnená          
Kučeravá          
Farba srsti:
Bez masky          
Nevýrazná maska          
Úbytok pigmentu          
Netypická          
Pohyb:
Netypický          

www.tobrok.sk