Aktualizácia ..::03.01.2019::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

Štandard
História
Aký je?
Chov
Bonitácia
RTG DBK
DNA profil
LPN 1 a LPN 2
LEMP
Plemenitba
VýživaVýchovaVýcvikVýstavy
Web, knihy, iné


 

Bonitácia

Bonitácia je veľkým krokom k uchovneniu vášho psa, či sučky. Posudzuje sa exteriérový a povahový súlad jedinca so štandardom uznaným FCI. Vek psa či sučky je min. 18 mesiacov. Vykonáva sa zvyčajne 2x do roka, na žiadosť majiteľa je možné vykonať aj mimoriadnu bonitáciu na ktorejkoľvek medzinárodnej výstave na Slovensku.

Na bonitáciu sa prihlásite pomocou prihlášky, ktorú nájdete na klubových stránkach. Prihlásiť sa treba minimálne 30 dní vopred. Uveďte kontakt na seba, celé meno psa - podľa preukazu pôvodu, pohlavie, dátum narodenia, číslo zápisu SPKP a mená rodičov, vrátane ich zdravotných výsledkov. Za bonitáciu sa platí vopred, pre členov klubu 25€, pre nečlena 50€. Na bonitáciu si so sebou vezmite originál preukaz pôvodu psa a veterinárny preukaz. Taktiež potrebujete doklad o zaplatení poplatku za vykonanie, originálne tlačivá alebo kópie o vykonaní a vyhodnotení RTG DBK (prípadne DLK ak máte), vyhodnotenie LPN1, LPN2, LEMP (platia aj výsledky rodičov) a posudky minimálne z dvoch výstav organizovaných klubom. Celú žiadosť a prílohy pošlete hlavnému poradcovi chovu. Na samotnú bonitáciu však prineste so sebou originály všetkých potrebných dokladov.

Bonitačný kód je jednou zo základných podmienok pre uchovnenie jedinca. Ale aj keď sme sa rozhodli neuchovniť nášho psa alebo sučku, mali by sme sa zúčastniť na bonitácii, pretože len tak sa poradcovia pre chov dozvedia o prípadných nedostatkoch daného spojenia, alebo naopak o prednostiach... Aj keď nemáme psa krásavca, mali by sme sa zúčastniť na bonitácii, možno budeme prekvapení a zistíme, že až také hrozné to nie je :o)

Príprava na bonitáciu
Začína už vlastne už v šteňacom veku a je výsledkom nie len genetických daností, ale aj povahových vlastností, ktoré sme v psovi rozvíjali, resp. potláčali. Od malička psíka zvykáme na to, aby sa ho mohli ľudia dotýkať. Už veterinár psíka prehliada, otvára mu papuľu,... To sú prvopočiatky, na ktoré by sme mali nadviazať. Psíkovi cvične otvárame ústa na prehliadku zubov, môžeme napr. použiť aj nami vymyslený povel "Zuby", psíka necháme stáť v rovnom stoji a poprosíme niekoho, kto nám psíka premeria, najlepšie ľudí striedame a precvičujeme v rôznych situáciách. Prvou skúškou nášho snaženia budú výstavy a neskôr bonitácia. Reakcie na prechod skupinkou môžeme precvičovať, ale normálne socializovaný Leonberger nebude mať problém.

Posudzovanie

Pri vizuálnom hodnotení psa si všímame pohlavný výraz, celkový vzhľad jedinca, typ a ušľachtilosť, rámec – výška a dĺžka, sila kostry a harmónia telesných tvarov. Nasledujú jednotlivé častí tela, začínajúc od hlavy, vrátane chrupu, záhryzu, očí a uší, ďalej sa postupuje od krku, trupu, hrudné končatiny, panvové končatiny, chvost, druh, kvalita a farba srsti. Hodnotí sa aj mechanika pohybu. Všetky tieto časti by mali vyhovovať štandardu.

Priebeh a výsledok bonitácie sa zaznamenáva do bonitačnej karty, kde je aj v krátkosti vyjadrené hodnotenie jedinca a partnera, s ktorým nemožno páriť.

Je jeden podstatný rozdiel pri hodnotení exteriéru na bonitácii a na výstave psov. Aj pes s horšou známkou na bonitácii, môže vyhrať titul a naopak, pes s perfektnou bonitáciou môže dostať napr. len známku veľmi dobrý. Na výstave sa hodnotí predvádzanie sa psa samotného, jeho predvedenie majiteľom, nič sa nemeria, ide o celkový dojem zo psa. Na bonitácii sa však sledujú namerané hodnoty, odchýlky, vady a chyby a tie sa "sčítavajú" do výslednej známky.

Čo všetko sa meria a hodnotí na bonitácii

Pes musí pri hodnotení stáť rovno, vystretý, nehrbiť sa, neuhýbať!

Prehliadka chrupu

Pri bonitácii sa kontrolujú zuby navyše, zuby, ktoré nevyrástli, skus, prípadne rozdvojenie zubov, zlý smer rastu a podobne. Kontrola chrupu je najčastejší úkon zo všetkých a pes by ho mal ovládať kedykoľvek. Chrup sa kontroluje ako pri veterinárnych prehliadkach, tak pri výstavách, zvode mladých a bonitácii.

U psov kontrola semenníkov

U samcov sa kontrolujú semenníky. Či sú zostúpené oba v miešku. Pri chýbajúcom jednom a aj oboch ide o hrubú vadu vylučujúcu z chovu. Ide o kryptochyzmus, nezostúpenie semenníkov. Prehliadka semenníkov sa robí aj na výstavách psov. Semenníky musia byť aj "primerane" veľké pre vek samca a riadne osrstené.

Meranie kohútikovej výšky

Zlé umiestnenie meradla, môže spôsobiť rozdiel niekoľkých centimetrov! Dôležité je, aby pes stál rovno, vystretý. Umelé naťahovanie je nežiaduce, možno si niektorí myslia, že umelým zvýšením výšky psa, si "prilepšia".

Meranie váhy

Posudzovanie psa v stoji

Posúdenie psa v pohybe

Prevedenie psa pripomína posúdenie psa v pohybe na výstave. Posudzuje sa v kroku a potom v priestrannom kluse, pričom si posudzovateľ všíma mimochod a prirodzenosť, ľahkosť pohybu. Budete behať tam a späť - presne ako na výstave.

Nutnosťou je priestor, kde pes môže klusať tak, ako mu je prirodzené, majiteľ ho musí viesť tak rýchlo, aby bol klus priestranný a pes poriadne natiahol nohy. Dôležité je odlíšiť netypický pohyb spôsobený dyspláziou. Tá v ťažkých stupňoch spôsobuje odchýlku v chode, kluse.

Posúdenie povahy

Bonitačná karta

Bonitačná komisia posúdi psa alebo sučku a udelí hodnotenie chovnosti - chovný alebo nechovný. Status chovný obdrží len skutočne vyspelý jedinec, typicky, bez závažných chýb podľa štandardu, s vyrovnanou povahou, riadne predvedený a v zodpovedajúcej kondícii. To znamená, ak je váš samec ešte nevyspelý, radšej počkajte, kým ho k bonitácii privediete.

Pokiaľ má jedinec vady a odchýlky od štandardu, zaznačujú sa do jeho bonitačnej karty.

O vykonaní bonitácie je teda vyhotovený záznam v podobe bonitačnej karty. Tým sa stáva váš pes, či sučka, chovnými (ak spĺňajú všetky podmienky). Chovnosť sa značí do originálu preukazu pôvodu. Od tohto momentu však môžete plánovať buď šteniatka po sučke, alebo ponúkať svojho psíka na krytie (párenie) - ak spĺňa vekovú hranicu. Presné definície chovného psa či sučky na uvedenom linku.

Vzor bonitačnej karty pre SR
                 
Meno psa           Dátum narodenia   
Name des Hundes
 
          Geworfen am
 
               
Pohlavie         Číslo čipu       Číslo zápisu v plemennej knihe  
Geschlecht des Hundes Chipnummer
 
    Zuchtbuchnummer
 
 
               
Meno otca              
Vater
 
             
               
Meno matky              
Mutter
 
             
               
Chovateľ              
Züchter
 
             
               
Majiteľ              
Eigentümer
 
             
               
Výška / Widerristhöhe   Váha / Gewicht   DBK/HD  A/A          
LPN1  N/N   LPN2 N/N
 
 
 
           
                 
    Hodnotenie    Die Bewertung Poznámka                    Die Anmerkung       Hodnotenie    Die Bewertung Poznámka                    Die Anmerkung
A Farba       P Postoj ZK    
B Hlava       Q Chrbát    
C Maska       R Zadná časť tela    
D Chrup       S Dĺžka chvosta    
E Skus       T Držanie chvosta    
F Farba očí       U Semenníky    
G Očné viečka       V Srsť    
H Pysky       W Dĺžka srsti    
CH Farba sliznice        X Pohyb    
I Nosné partie       Y Typ    
J Stop       Z Proporcie    
K Uši       a Ovládateľnosť    
L Predhrudie       b Chovanie k ľuďom    
M Hrudník       c Chovanie k psom    
N Tlapy       d Reakcia na zvuk    
O Postoj PK       e Povaha celkovo    
               
               
Bonitačný kód :                   
Körungskode              
               
Výsledok bonitácie, požiadavka na partnera:          
Körungsergebnis, Anforderungen an den Zuchtpartner
         
               
               
               
Do chovu zaradený - vyradený dňa :                  do / bis :    
Zur Zucht zu - aus gelassen              
               
               
Bonitačná komisia:
Zucht - Kommission:
Rozhodca   Poradca chovu       Člen výboru
Beurteiler   Zuchtleiter       Ausschussmitglied
               
                 
               
Dátum:               
Datum:              
               

 
       0    1    2    3    4    5    6    7    8    9 10
A Farba Zlatá Levia žltá Mahagón iná štandardná  s úhlovaním   Striebrošedá Veľké biele znaky Prevaha čiernej    
B Hlava Typická Úzka Široká ťažká                
C Maska Výrazná Melír Naznačená               Chýba
D Chrup Úplný Zub naviac Chýba 1x M3 Chýba 2x M3             Neúplny
E Skus Nožnicové Tesné nožnice Nepravidelný Rozhádzaný Kliešte         Predkus Podkus
F Farba očí Tmavo hnedá Stredne hnedá Svetlo hnedá         Dračia žltá / drachengelb     Iná
G Očné viečka Priliehajúce Mierne otvorené Nábeh na vtiahnuté         mierne vchlípené mierne vychlipené  vchlípené vychlípené
H Pysky Uzavrené Voľnejšie           Otvorené Previsnuté    
CH Farba sliznice Čierna Mierne zosvetlená           Hnedá Strata pigmentácie    
I Nosné partie V pomere Kratši Dlhšie Užšie       Rušia výraz      
J Stop jasný Veľmi výrazný Nevýrazný                
K Uši Vysoko nasadené Nízko nasadené         nepriliehajúce Veľmi malé Príliš veľké   netypické
L Predhrudie primerané Dostatočné Slabé                
M Hrudník Dobre vyvinutý Úzky Sudovitý                
N Tlapy Uzavreté guľaté Zajačie Otvorené         Hnedé podušky      
O Postoj PK Normálny rovný  Zbiehavý Rozbiehavý Vybočené lakte Vbočené tlapy Vybočené tlapy Úzky Strmé úhlenie   extrémne vytočené žiadne uhlenie
P Postoj ZK Normálny rovný  Rozbiehavý Vbočené tlapy Vybočené tlapy Strmé úhlenie Úzky   Silne X Silne O   žiadne uhlenie
Q Chrbát Rovný mäkký klenutý         Kaprí      
R Zadná časť tela Dobre úhlená Mierne prestavaná Mierne spádová         Silne klesajúce      
S Dĺžka chvosta Normálna Dlhší Kratší         Veľmi krátky      
T Držanie chvosta Dolu nesený Vybočený do strany Krúžkovitý Hákovitý       Trvale  stočený      
U Semenníky Obidve                 Chýba 1 Chýba 2
V Srsť Rovná Zvlnená Nepriliehajúca       Kučeravá      
W Dĺžka srsti Dlhá Polodlhá           Veľmi krátka      
X Pohyb priestranne viazaný Ťažkopádny mimochod       Netypický      
Y TYP Silný Stredný Ťažký Ľahký             Mimoriadne slabý
Z Proporcie Normálne Mierne kratšie Mierne dlhšie         Kvadratický Príliš dlhý    
a Ovládateľnosť Výborná Dobrá Dostatočná         Nedostatočná      
b Chovanie k ľuďom Isté Mierne neisté           Bojazlivé     Agresívne
c Chovanie k psom Neutrálne Dominantné Mierne neisté         Bojazlivé     Agresívne
d reakcia na zvuk primeraná Flegmatická Mierne neisté       Bojazlivé      
e Povaha celkovo Vyrovnaná Dominantné Mierne neisté         Silne bojazlivá     Agresívna
  Vysvetlivky modrá  O.K.   čierna CHYBA   zelená VADA   červená vyluč.vada