Aktualizácia ..::19.03.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChov
Zvod mladých
Bonitácia
RTG DBK
SVP
DNA test
DWDM
Plemenitba
VýživaVýchovaVýcvikVýstavyZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

DNA profil a ďalšie genetické testy (nepovinné)

Z dôvodu viacerých falšovaní, krížení a nedôveryhodných párení sa KCHČSV SR, ako garant plemena a jeho čistoty zhodol na nutnosti vypracovávania a skladovania DNA vzoriek každého chovného psa a sučky. Bohužiaľ podvody a vidina financií vládne aj v chove psov a tak sme sa začali veľmi často stretávať s prilievaním krvi iných plemien, či dokonca vlkov do chovu ČsV. Toto sa deje v Maďarsku, Španielsku, Taliansku, Francúzsku,... Krížencom sú vystavené falošné preukazy pôvodu. Síce môže ísť o prenádherné jedince, pravdou je, že to nie je ČsV. Z tohto dôvodu musel výbor a členovia klubu zvážiť rozhodnutie vyhotovovania vzoriek DNA. A je veľkým krokom vpred, že tento návrh prešiel.

Výbor predložil členskej schôdzi 31.08.2013 návrh na zmenu Chovateľského poriadku, aby boli DNA profily povinnosťou chovnosti od 1.1.2014. Schôdza jednohlasne návrh odsúhlasila.

DNA slúži ako presný identifikátor otca a matky daného šteňaťa. Škoda je, že sa odoberá len jedincom, ktorí majú byť uchovnení, no je samozrejme možnosť vykonať odber aj spätne!

Pri jedincoch uchovnených pred 01.01.2014 je vypracovanie DNA profilu dobrovoľné, avšak klubom odporúčané.

Je viac než žiaduce, aby sa do databázy DNA vzoriek dostalo čo najviac jedincov zo slovenského chovu alebo takých, čo do chovu na Slovenku zasiahli. Párovanie rodičov a ich šteniat je potom jednoduchšie a komplexnejšie.

Odoberanie vzoriek prebieha štandardne pri bonitácii. Vzorka sa môže odobrať už aj chovnému, alebo aj nechovnému psovi, no vždy za prítomnosti člena výboru klubu alebo ním poverenej osoby, ideálne na niektorej bonitácii. Pri odoberaní vzorky musí byť jedinec jednoznačne identifikovaný čítačkou mikročipu.

Odber sa vykonáva veterinárom, po absolvovaní bonitácie. Vzorka krvi je nezameniteľne označená, čiarovým kódom a menom psa. Veterinár spolu s klubom poverenou osobou vyplnia náležité tlačivá, kde prehlasujú pravdivosť údajov a zabezpečia nezameniteľnosť vzoriek označením čiarovým kódom aj na tlačive, prípadne aj pečiatkou veterinára, či výboru klubu na obálke. Vzorky sa hromadne zašlú do laboratória. Iná vzorka - ster - nie je odporúčaná kvôli možnej kontaminácii.

Centrálne sa vzorky zhromažďujú v laboratóriu Vetgene. Toto laboratórium vzorky uskladní a výsledok vám zašle najprv mailom a neskôr aj poštou. Klub nedostane výsledok testu DNA, dostane len avízo, že vzorka bola úspešne identifikovaná, zaskladnená a je právoplatná. Tento dokument nebudete potrebovať už pri žiadnej akcii.

Súčasťou spracovania DNA je aj test na degeneratívnu myelopatiu a dwarfizmus. Cena za test DNA, DM a DW spolu je 88€. Z toho je DNA 38€ a DM+DW je 50€.

Vzorky pre DNA alebo aj DM a DW je možné odobrať aj šteňatám prítomným na zvode!

Okrem spomenutého odberu profilu DNA, sa z krvi robia testy na genetické poruchy ako Dwarfizmus a Degeneratívna myelopatia, ale aj:

Dlhá srsť FGF5